Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Danh sách đấu giá viên

TT Họ và tên Năm

 

sinh

Giới

 

tính

Chức vụ Chứng chỉ

 

đấu giá viên

1

Nguyễn Thị Phượng

1985

Nữ

Đấu giá viên

1805/TP/ĐG-CCHN

cấp ngày 24/05/2017

2

Lê Lan Phương

1977

Nữ

Đấu giá viên – Tổng giám đốc

473/TP/ĐG-CCHN cấp

ngày 07/11/2011

3

Hoàng Thanh Sơn

1979

Nam

Đấu giá viên

1838/TP/ĐG- CCHN

cấp ngày 31/05/2017

4

Đặng Thái Hưng

1980

Nam

Đấu giá viên

1421/TP/ĐG- CCHN

cấp ngày 27/04/2016

5

Đoàn Thị Ngọc Mai

1990

Nữ

Đấu giá viên

878/TP/ĐG- CCHN

cấp ngày 05/03/2014

6

Dương Thị Thanh

1979

Nữ

Đấu giá viên

869/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 17/02/2014

 

Bài viết liên quan