Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

20/12/2019

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

        1. Nhận yêu cầu của khách hàng.           – Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng…
20/12/2019

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN PHÚ                        …
20/12/2019

Quy chế phiên đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN PHÚ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc…