Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Một số hình ảnh buổi công bố giá Quyền sử dụng đất ở gồm 70 lô tại điểm dân cư mới thôn Tân Hưng mở rộng sang thôn Lý Đỏ xã Tân Việt, huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương ngày 02-04-2022 và buổi công bố giá Quyền sử dụng đất ở gồm 26 lô điểm dân cư mới thôn My Thữ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (đợt 2/ lần 2) ngày 03-04-2022.

Bài viết liên quan