Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Quyền sử dụng 36 thửa đất tại một số khu vực thuộc Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (đợt 3) năm 2023

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 Quyền sử dụng 36 thửa đất tại một số khu vực thuộc Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (đợt 3) năm 2023

 

 

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú công khai thông báo đấu giá Quyền sử dụng 36 thửa đất tại một số khu vực thuộc Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (đợt 3) năm 2023, với các nội dung như sau:

 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp. Địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp. Địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 36 thửa đất tại một số khu vực thuộc Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (đợt 3) năm 2023.

Thông tin chi tiết như sau:

 

TT Tên thửa đất Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước (đồng/thửa) Tiền hồ sơ

(đồng/hs)

Ghi chú
Điểm sắp xếp dân cư trung tâm hành chính huyện  
I Từ mốc D8 đến cầu Nậm Ban phía bên phải đường  
1 Thửa số 73 136,5 1.460.600.000 292.000.000 500.000
2 Thửa số 81 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
3 Thửa số 83 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
4 Thửa số 87 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
5 Thửa số 91 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
6 Thửa số 94 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
7 Thửa số 100 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
8 Thửa số 104 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
9 Thửa số 113 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
10 Thửa số 114 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
11 Thửa số 117 88,4 910.500.000 182.000.000 500.000
12 Thửa số 119 88,5 910.500.000 182.000.000 500.000
13 Thửa số 135 88,4 928.200.000 185.000.000 500.000
14 Thửa số 145 88,4 928.200.000 185.000.000 500.000
15 Thửa số 147 88,4 928.200.000 185.000.000 500.000
16 Thửa số 154 88,4 928.200.000 185.000.000 500.000
17 Thửa số 40 88,4 707.200.000 141.000.000 500.000  
18 Thửa số 47 88,4 707.200.000 141.000.000 500.000
19 Thửa số 50 88,4 707.200.000 141.000.000 500.000
20 Thửa số 51 88,4 707.200.000 141.000.000 500.000
21 Thửa số 54 88,4 707.200.000 141.000.000 500.000
II Từ D8-D9 đầu cầu cứng Nậm Lạnh hướng đi Sông Mã, phía bên trái đường  
1 Thửa số 157 100 1.070.000.000 214.000.000 500.000  
III Mặt đường rộng 11,5m trong khu dân cư  
1 Thửa số 101 110,5 386.750.000 77.000.000 200.000  
2 Thửa số 112 110,5 386.750.000 77.000.000 200.000
3 Thửa số 129 107,1 374.850.000 74.000.000 200.000
4 Thửa số 130 106,9 374.150.000 74.000.000 200.000
5 Thửa số 70 110,5 364.650.000 72.000.000 200.000
6 Thửa số 76 110,5 364.650.000 72.000.000 200.000
7 Thửa số 88 110,5 364.650.000 72.000.000 200.000
8 Thửa số 92 110,5 364.650.000 72.000.000 200.000
IV Khu hạ tầng dân cư Lâm Trường cũ, bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp  
1 Thửa số 8 210,0 609.000.000 121.000.000 500.000  
2 Thửa số 12 210,0 609.000.000 121.000.000 500.000
3 Thửa số 13 210,0 609.000.000 121.000.000 500.000
4 Thửa số 03 128,0 380.459.000 76.000.000 200.000
V Khu trụ sở xã Sốp Cộp cũ, bản Hua Mường, xã Sốp Cộp  
1 Thửa số 01 243,2 646.912.000 129.000.000 500.000  
VI Khu D87-D86, D83-D84, D87-D84-D85, bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp  
1 Thửa số 6 128,0 478.720.000 95.000.000 200.000  
Tổng cộng

I+II+III+IV+V+VI

 

4.010,80

26.109.091.000    

          – Tổng diện tích của 36 thửa đất đấu giá là: 4.010,80 m2.

– Tổng giá khởi điểm 36 thửa đất: 26.109.091.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm linh chín triệu, không trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

Lưu ý: Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:
 • Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

 • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
 1. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp phiếu trả giá theo đúng quy định.
 1. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

– Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá theo từng thửa đất.

– Trình tự đấu giá: Thực hiện theo quy định 43 Luật Đấu giá tài sản 2016.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sốp Cộp để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản từ ngày 18/10 đến ngày 27/10/2023 (giờ hành chính).
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ ngày 18/10/2023 đến 17h00’ ngày 03/11/2023.

– Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La (địa chỉ: Số 470 Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La) hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sốp Cộp.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La (địa chỉ: Số 470 Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La) hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sốp Cộp.

 • Tham khảo thông tin tại:

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;

+ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sốp Cộp: https://sopcop.sonla.gov.vn//;

+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.

 • Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ:  Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sốp Cộp trước 17h00’ ngày 03/11/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ngày 03/11/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

 1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước:

– Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 8h00’ ngày 18/10 đến 17h00’ ngày 03/11/2023 tại Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sốp Cộp.

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 01/11 đến 17h00’ 03/11/2023. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thửa đất số…. tại khu…….. huyện Sốp Cộp”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 8h30’ ngày 06/11/2023 (Thứ Hai).

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Sốp Cộp, địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.  

Mọi thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0824.413.789.

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sốp Cộp, địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 0212 3878.199.

Bài viết liên quan