Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CN THANH HÓA

 

Số: 20/2024/TB-ĐGNAP-CNTH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Thanh Hóa, ngày  17 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa. Địa chỉ: Số 12 Lê Hữu Kiều, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 3. Thông tin tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá:
  • Thông tin tài sản đấu giá:

– Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vị trí: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa theo trích lục bản đồ địa chính số 93/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lập ngày 11/3/2020, có vị trí cụ thể như sau:

+ Phía Đông Bắc: Giáp đường quy hoạch;

+ Phía Tây Bắc: Giáp đường quy hoạch;

+ Phía Đông Nam: Giáp đường quy hoạch;

+ Phía Tây Nam: Giáp Trạm y tế phường Đông Hải.

+ Diện tích: 967,48 m2

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

– Hình thức: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– Thời hạn cho thuê đất: 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

– Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Khu đất đấu giá đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo thiết kế được
phê duyệt.

3.2. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (thời hạn thuê đất 50 năm, thu tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê, sau khi trừ đi các chi phí không bao gồm chi phí GPMB) là: 7.712.197.161 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm mười hai triệu, một trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm sáu mươi mốt đồng).

3.3. Mức tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa là: 1.542.439.000 đồng/01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng trên 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá);

3.4. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/một bộ hồ sơ (Bằng chữ: Một triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

* Lưu ý:

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người trúng đấu giá tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản;

– Tiền mua hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp tài sản không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

 1. Người được tham gia đấu giá và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

      4.1 Người được tham gia đấu giá: Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013.

       4.2 Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất : Theo quy định tại mục 4.2 khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và đảm bảo các điều kiện quy định tại Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa ban hành.

 

 1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

5.3. Cách thức đấu giá: Đấu giá theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

5.4. Bước giá và cách thức trả giá:

Bước giá: Bước giá cho mỗi vòng đấu kế tiếp là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

Cách thức trả giá: Vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên. Tại các vòng đấu giá tiếp theo, Người tham gia đấu giá tiếp tục tham gia đấu giá trả giá theo công thức sau: Giá khởi điểm vòng tiếp theo bằng giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định (Giá khởi điểm vòng tiếp theo = Giá trả cao nhất vòng đấu trước liền kề + (1% x Giá trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề)). Giá khởi điểm của các vòng đấu được Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố trước mỗi vòng đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

6.1. Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 25/01/2024 và ngày 26/01/2024.

6.2. Địa điểm: Tại khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 tại phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa. (Người tham gia đấu giá liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa hoặc UBND phường Đông Hải).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến hết thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính):

Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá):

– Thời gian: Từ 08h00 phút 20/01/2024 đến 16h30 phút ngày 02/02/2024.

– Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: Khi mua hồ sơ, người tham gia đấu giá cần xuất trình và nộp lại các loại giấy tờ sau:

– Trường hợp người mua hồ sơ là cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có: Bản công chứng, chứng thực hợp lệ Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Trường hợp người mua hồ sơ là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có các giấy tờ sau:

+ Bản công chứng, chứng thực hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh;

+ Bản công chứng, chứng thực hợp lệ Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

+ Bản chính Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực hợp lệ (nếu người mua hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó). Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa sẽ lưu giữ bản chính các giấy tờ này.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Ngày 31/01/2024, ngày 01/02/2024 và đến hết ngày 02/02/2024.

– Cách thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

+ Số tài khoản: 2233838383

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bắc Thanh Hoá. Địa chỉ: SH01-SH05, đường Phú Châu – khu đô thị Eurowindow Garden City Thanh Hoá – ngã tư Hồng Hạc, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

+ Nội dung: “Tên Người tham gia đấu giá…,nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa”.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến hết ngày 02/02/2024.

 1. Xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá:

– Thời gian: Vào 08 giờ 00 phút ngày 03/02/2024.

Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 05/02/2024 (Thứ hai).

– Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Tòa Nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

– Nếu có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản sẽ thông báo công khai cho Người tham gia đấu giá được biết và Niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, UBND phường Đông Hải và tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

– Người tham gia đấu giá khi đến tham gia cuộc đấu giá phải xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu, trường hợp được ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

           Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0942.738.991 – 09.7448.7448.

 

Nơi nhận:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa;

– Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;

– Trung tâm dữ liệu Quốc gia về tài sản công ;

– Báo in Thanh Hóa;

– Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;

– Người tham gia đấu giá;

– UBND phường Đông Hải;

– Lưu VP./.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Linh Chi

 

Bài viết liên quan