Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất tại các vùng quy hoạch xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CN NGHỆ AN  

Số: 29/2023/TB-ĐGNAP-CNNA

V/v: Đấu giá quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 26 tháng 06 năm 2023

 

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất tại các vùng quy  hoạch xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An, địa chỉ: Phòng 205, tòa nhà VCCI, Số 01, đường Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Thành, địa chỉ: Khối 1, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất tại các vùng quy hoạch xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cụ thể như sau:

 

TT Lô số TBĐ Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/m2) Giá trị khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng) Giá tối thiểu

(đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

Vùng Cửa Làng, xóm 10
1 14 23   192,0 1.200.000 230.400.000 23.000.000 11.520.000 241.920.000 200.000
2 16 23   192,0 1.600.000 307.200.000 23.000.000 15.360.000 322.560.000 200.000
3 17 23   192,0 1.600.000 307.200.000 23.000.000 15.360.000 322.560.000 200.000
4 18 23   192,0 1.600.000 307.200.000 23.000.000 15.360.000 322.560.000 200.000
5 19 23   186,2 1.600.000 297.920.000 23.000.000 14.896.000 312.816.000 200.000
Vùng Con Me, xóm 2
6 1 7   212,8 3.200.000 680.960.000 68.000.000 34.048.000 715.008.000 500.000
7 2 7   212,8 3.200.000 680.960.000 68.000.000 34.048.000 715.008.000 500.000
8 3 7   212,8 3.200.000 680.960.000 68.000.000 34.048.000 715.008.000 500.000
9 4 7   212,8 3.200.000 680.960.000 68.000.000 34.048.000 715.008.000 500.000
10 5 7   212,8 3.200.000 680.960.000 68.000.000 34.048.000 715.008.000 500.000
11 6 7   212,8 3.200.000 680.960.000 68.000.000 34.048.000 715.008.000 500.000
Vùng Chùa Thàng, xóm 1
12 1 19   179,6 1.600.000 287.360.000 23.000.000 14.368.000 301.728.000 200.000
13 2 19   180,0 1.500.000 270.000.000 23.000.000 13.500.000 283.500.000 200.000
14 3 19   180,0 1.500.000 270.000.000 23.000.000 13.500.000 283.500.000 200.000
15 4 19   180,0 1.500.000 270.000.000 23.000.000 13.500.000 283.500.000 200.000
16 5 19   180,0 1.500.000 270.000.000 23.000.000 13.500.000 283.500.000 200.000
17 6 19   180,0 1.500.000 270.000.000 23.000.000 13.500.000 283.500.000 200.000
18 7 19   207,6 1.600.000 332.160.000 23.000.000 16.608.000 348.768.000 200.000
19 8 19   367,4 1.300.000 477.620.000 23.000.000 23.881.000 501.501.000 200.000
20 9 19   250,1 1.300.000 325.130.000 23.000.000 16.256.500 341.386.500 200.000
21 10 19   240,1 1.300.000 312.130.000 23.000.000 15.606.500 327.736.500 200.000
22 11 19   230,1 1.300.000 299.130.000 23.000.000 14.956.500 314.086.500 200.000
23 12 19   220,1 1.300.000 286.130.000 23.000.000 14.306.500 300.436.500 200.000
24 13 19   210,2 1.300.000 273.260.000 23.000.000 13.663.000 286.923.000 200.000
25 14 19   263,0 1.300.000 341.900.000 23.000.000 17.095.000 358.995.000 200.000
26 15 19   257,9 1.300.000 335.270.000 23.000.000 16.763.500 352.033.500 200.000
27 16 19   247,6 1.300.000 321.880.000 23.000.000 16.094.000 337.974.000 200.000
28 17 19   237,4 1.300.000 308.620.000 23.000.000 15.431.000 324.051.000 200.000
29 18 19   227,1 1.300.000 295.230.000 23.000.000 14.761.500 309.991.500 200.000
30 19 19   216,8 1.300.000 281.840.000 23.000.000 14.092.000 295.932.000 200.000
TỔNG: 30 Lô   6.486,0   11.363.340.000 960.000.000      

 

 1. Mục đích, hình thức thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở

– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

 1. Thời gian niêm yết công khai, địa điểm bán, chốt hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 20/07/2023.

Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và chốt hồ sơ (trong giờ hành chính): Từ 7h30p ngày 03/07/2023  đến 16h30p ngày 17/07/2023.

– Địa điểm bán hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An và UBND xã Liên Thành.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 10/07/2023 ngày 11/07/202
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Liên Thành, huyện Yên Thành hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá hoặc đến tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An, trụ sở UBND xã Liên Thành và trụ sở UBND huyện Yên Thành để xem thông báo, thông tin các lô đất trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Ngày 17/07/2023, 18/07/2023 và đến 17h00p ngày 19/07/2023.  

– Khách hàng phải xác định số tiền đặt trước, tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất đăng ký đấu giá và nộp tiền hoặc chuyển khoản theo thông tin:

* Tên chủ tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

* Số tài khoản: 3311129999 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước và phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại xã Liên Thành. (Không ghi số lô, diện tích, vùng quy hoạch)

(Ví dụ: Nguyễn Văn A, 123456789123 nộp tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại xã Liên Thành).

Lưu ý:                             

– Một giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền đặt trước chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất đấu giá, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền, không nộp tiền đặt trước của một lô đất đấu giá bằng nhiều giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền đặt trước. Giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền không đúng quy định trên thì khách hàng không được tham gia đấu giá.

– Trường hợp nộp tiền thay thì phải thể hiện rõ họ tên người nộp và người được nộp thay (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước, tiền lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại xã Liên Thành cho Nguyễn Văn B, số CCCD/CMND 012345678912).

– Thời gian nộp tiền đặt trước hợp lệ căn cứ theo thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An, tính đến 17h00p ngày 19/07/2023.

– Với hình thức chuyển tiền đặt trước bằng hình thức internet banking và mobile banking  khách hàng chụp lệnh chuyển tiền thành công để công ty đối chiếu với sao kê ngân hàng.

 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá bỏ vào thùng phiếu:

– Thời gian khai mạc niêm phong thùng phiếu: 08h00p ngày 20/07/2023.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ phong bì trả giá vào hòm phiếu: Từ 08h00p đến 09h00p ngày 20/07/2023 (phong bì trả giá chứa Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá)

– Thời gian niêm phong miệng thùng phiếu: 9h00p ngày 20/07/2023.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 09h10p ngày 20/07/2023 (Thứ năm).

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 1. Hình thức và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Trả giá theo lô đất.

– Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả.

 1. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá:

9.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 8 theo quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9.2. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

 1. a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 2. b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản, thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtthực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội đồng đấu giá và của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp xác định giá khởi điểm; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp xác định giá khởi điểm;
 3. c) Người có thẩm quyền quyết định đưa quỹ đất ra đấu giá, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quy định tại điểm này;
 4. d) Các trường hợp không đủ điều kiện tham gia quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 8, Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.
 5. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

– Người tham gia đấu giá thuộc đối tượng quy định tại khoản 9.1 Điều 9 Thông báo này;

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó; Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai năm 2013;

– Điều kiện về năng lực tài chính và khả năng chuyên môn thực hiện theo Điều 58 Luật Đất đai năm 2013;

– Cá nhân tham gia đấu giá phải là người đứng tên trong Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, nếu người khác tham gia đấu giá thay thì phải có giấy ủy quyền giữa người đăng ký tham gia đấu giá và người được ủy quyền theo quy định pháp luật;

– Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu (nếu có);

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ, tiền đặt trước;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). Việc ủy quyền phải thực hiện theo quy định tai Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp. Bằng Hợp đồng ủy quyền có xác nhận các cơ quan chức năng theo luật định.

Lưu ý:

* Không dùng bút mực đỏ, bút tẩy nhanh, bút bay màu, bút tự xóa/xóa được để ghi vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá (Những hồ sơ này được coi như không hợp lệ);

* Chữ ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu trả giá, Biên bản đấu giá, Danh sách trúng đấu giá phải trùng chữ ký của khách hàng đăng ký hoặc người được ủy quyền. Trường hợp sai lệch chữ ký sẽ bị coi là không hợp lệ và không được công nhận kết quả trúng đấu giá;

* Khách hàng khi tham gia buổi công bố giá phải mang theo giấy nộp tiền đặt trước và Chứng minh nhân dân/CCCD/HC hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc);

* Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm bản sao Chứng minh thư nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu (cả quyển) hoặc 02 bản sao Căn cước Công dân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực kèm Phong bì trả giá gồm Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá;

* Trường hợp nhận uỷ quyền phải có Hợp đồng ủy quyền theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư pháp. Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của một người khác đối với 01 lô đất.

* Khi Công ty thông báo mời khách hàng vào nghe công bố giá, mà sau 05 phút không có mặt thì xem như vắng mặt không có lý do, người đó bị cấm quyền tham gia buổi công bố giá, tiền đặt trước bị tịch thu theo quy định.

* Thông báo này thay cho Giấy mời tham gia buổi công bố giá vào 09h10p ngày 20/07/2023 tại UBND xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An, địa chỉ: Phòng 205, tòa nhà VCCI, Số 01, đường Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0906.275.789

 

 

Nơi nhận:                                                                            

– UBND huyện Yên Thành;

 Phòng Tư pháp huyện Yên Thành;

– UBND xã Liên Thành;

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

– Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An;

– Báo Nghệ An;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

   NHẤT AN PHÚ – CHI NHÁNH NGHỆ AN

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan