Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 139, tờ bản đồ số 75, diện tích 180m2, đất ở nông thôn và thửa đất số 130, tờ bản đồ số 75, diện tích 157m2, đất trồng cây lâu năm, có địa chỉ tại: Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Bài viết liên quan