Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Thông báo đấu giá: QSD đất 67 thửa tại các khu đất thuộc xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 Quyền sử dụng 67 thửa đất tại các khu đất thuộc xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai.

 

 

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú công khai thông báo đấu giá Quyền sử dụng 67 thửa đất tại các khu đất thuộc xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai, với các nội dung như sau:

 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai. Địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

– Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Nhai. Địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

– Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 67 thửa đất tại các khu đất thuộc xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai.

Thông tin chi tiết như sau:                                                       

 

STT Tên thửa đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước (đồng/thửa) Tiền hồ sơ (đồng/hs) Ghi chú
A Các khu đất thuộc xã Mường Giàng        
I Khu đất X7 xóm 1, xã Mường Giàng
1 Thửa số 38 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
2 Thửa số 39 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
3 Thửa số 40 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
4 Thửa số 41 123,1 1.566.000 192.774.600 38.554.000 100.000  
5 Thửa số 42 126,3 1.566.000 197.785.800 39.557.000 100.000  
6 Thửa số 43 126,2 1.566.000 197.629.200 39.525.000 100.000  
7 Thửa số 44 145,4 1.566.000 227.696.400 45.539.000 200.000  
8 Thửa số 45 147,4 1.566.000 230.828.400 46.165.000 200.000  
9 Thửa số 51 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
10 Thửa số 52 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
11 Thửa số 53 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
12 Thửa số 54 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
13 Thửa số 55 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
14 Thửa số 56 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
15 Thửa số 57 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
16 Thửa số 58 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
17 Thửa sô 59 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
18 Thửa số 60 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
19 Thửa số 61 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
20 Thửa số 62 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
21 Thửa số 63 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
22 Thửa số 64 113,1 1.782.000 201.544.200 40.308.000 200.000  
23 Thửa số 65 72,5 1.782.000 129.195.000 25.839.000 100.000  
24 Thửa số 66 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
25 Thửa số 67 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
26 Thửa số 68 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
27 Thửa số 69 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
28 Thửa số 70 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
29 Thửa số 71 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
30 Thửa số 72 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
31 Thửa số 73 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
32 Thửa số 74 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
33 Thửa số 75 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
34 Thửa số 76 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
35 Thửa số 77 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
36 Thửa số 78 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
37 Thửa số 79 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
38 Thửa số 80 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
39 Thửa số 81 120 1.566.000 187.920.000 37.584.000 100.000  
II  Khu đất ODH 22 xóm 6 cũ nay là xóm 3, xã Mường Giàng 
1 Thửa số 76 116,8 1.620.000 189.216.000 37.843.000 100.000
2 Thửa số 77 89,2 1.620.000 144.504.000 28.900.000 100.000  
3 Thửa số 88 171,5 1.620.000 277.830.000 55.566.000 200.000  
4 Thửa số 89 117,5 1.620.000 190.350.000 38.070.000 100.000  
5 Thửa số 90 117,2 1.620.000 189.864.000 37.972.000 100.000  
6 Thửa số 91 116,9 1.620.000 189.378.000 37.875.000 100.000  
7 Thửa số 92 116,6 1.620.000 188.892.000 37.778.000 100.000  
III Khu đất DN-02 xóm 6 cũ nay là xóm 3, xã Mường Giàng
1 Thửa số 84 109,8 1.620.000 177.876.000 35.575.000 100.000  
2 Thửa số 85 117,7 1.620.000 190.674.000 38.134.000 100.000  
3 Thửa số 86 117,9 1.620.000 190.998.000 38.199.000 100.000  
4 Thửa số 87 118 1.620.000 191.160.000 38.232.000 100.000  
IV Khu đất ở dọc đường QL 279 bản Pá Uôn, xã Mường Giàng)
1 Thửa số 7 114 4.500.000 513.000.000 102.600.000 500.000  
2 Thửa số 8 120 4.500.000 540.000.000 108.000.000 500.000  
3 Thửa số 9 98,7 4.500.000 444.150.000 88.830.000 200.000  
4 Thửa số 10 120 4.500.000 540.000.000 108.000.000 500.000  
5 Thửa số 11 105 4.500.000 472.500.000 94.500.000 200.000  
6 Thửa số 12 126,3 4.500.000 568.350.000 113.670.000 500.000  
V Khu X8 từ nhà hàng Dũng thúy đến đầu cầu số 2, xã Mường Giàng
1 Thửa số 30 85,7 3.000.000 257.100.000 51.420.000 200.000  
2 Thửa số 29 85,4 3.000.000 256.200.000 51.240.000 200.000  
3 Thửa số 28 85,3 3.000.000 255.900.000 51.180.000 200.000  
4 Thửa số 27 85,2 3.000.000 255.600.000 51.120.000 200.000  
5 Thửa số 26 85,1 3.000.000 255.300.000 51.060.000 200.000  
6 Thửa số 25 85,3 3.000.000 255.900.000 51.180.000 200.000  
7 Thửa số 24 84,8 3.000.000 254.400.000 50.880.000 200.000  
B Các thửa đất thuộc xã Chiềng Bằng        
VI Vị trí 1 Quốc lộ 6B: Đoạn từ bia tưởng niệm liệt sỹ xã Chiềng Bằng đến cổng chào huyện Quỳnh Nhai (gần cây xăng Sơn Lâm)
1 Thửa số 6 122,5 2.628.000 321.930.000 64.386.000 200.000  
2 Thửa số 7 122,5 2.628.000 321.930.000 64.386.000 200.000  
3 Thửa số 8 122,5 2.628.000 321.930.000 64.386.000 200.000  
4 Thửa số 9 122,5 2.628.000 321.930.000 64.386.000 200.000  
Tổng cộng 7.773,90   15.667.755.600      

         

Lưu ý: Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:
 • Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp phiếu trả giá theo đúng quy định.
 1. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá theo từng thửa đất

Bước giá (áp dụng chung cho tất cả các thửa đất/khu đất đấu giá): 50.000 đồng/m² (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng trên một mét vuông).

Công thức trả giá: Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm (giá sàn/m2) + n lần bước giá (n là số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5 …vv).

– Trình tự đấu giá: Thực hiện theo quy định 42 Luật Đấu giá tài sản 2016.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản từ ngày 07/12/2023 đến ngày 20/12/2023 (giờ hành chính).
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ 8h00’ ngày 07/12/2023 đến 17h00’ ngày 20/12/2023.

Địa điểm bán hồ sơ:

+ Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai, địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

+ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

+ Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La, địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, Sơn La.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai.

 • Tham khảo thông tin tại:

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;

+ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quỳnh Nhai: https://quynhnhai.sonla.gov.vn//;

+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.

 • Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ:  Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai trước 17h00’ ngày 20/12/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ngày 20/12/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 20/12 đến 17h00’ 22/12/2023. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thửa đất số…. tại khu…….. huyện Quỳnh Nhai”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 22/12/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

Thời gian: Vào hồi 8h30’ ngày 23/12/2023 (Thứ bảy).

Địa điểm: Hội trường Chi cục thuế khu vực Thuận Châu – Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

    Mọi thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0824.413.789.

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai, địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Bài viết liên quan