Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng 29 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú công khai thông báo đấu giá Quyền sử dụng 29 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với các nội dung như sau:

 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

– Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

– Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 29 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Thông tin chi tiết như sau:

STT Số thửa Diện tích

(m²)

Giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất (đồng/ thửa) Tiền đặt trước (đồng/thửa) Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/thửa)
I. Khu đất Khu dân cư đường bản Áng 3, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (giai đoạn 2)
Vị trí 1 – Tuyến đường khu quy hoạch đấu giá đường giao thông bản Áng, xã Đông Sang (giai đoạn 2)
1 Thửa số 1  291,7  12.051.600  3.515.451.720  703.090.344 500.000
2 Thửa số 2  300,0  10.507.200  3.152.160.000  630.432.000 500.000
3 Thửa số 4  300,0  10.507.200  3.152.160.000  630.432.000 500.000
II. Khu đất ở hai bên tuyến đường Quốc lộ 6 đi Quốc lộ 43 phía sau Khách sạn Mường Thanh, Thị trấn Nông trường Mộc Châu
Vị trí 1,2 – Tuyến đường theo Nghị định 10 sau Khách sạn Mường Thanh, thị trấn Nông trường Mộc Châu: Từ Quốc lộ 6 đến Quốc lộ 43 ngoài phạm vi 20m
1 Thửa số 8  125,8  30.247.700  3.805.160.660  761.032.132 500.000
2 Thửa số 12  150,0  30.247.700  4.537.155.000  907.431.000 500.000
3 Thửa số 36  126,0  30.247.700  3.811.210.200  762.242.040 500.000
4 Thửa số 51  154,0  30.247.700  4.658.145.800  931.629.160 500.000
5  

Thửa số 48

VT1: 110,0 30.247.700  

3.765.468.270

 

753.093.654

 

500.000

VT2: 22,9 19.136.300
6  

Thửa số 45

VT1: 150,0 30.247.700  

5.279.643.440

 

1.055.928.688

 

500.000

VT2: 38,8 19.136.300
7  

Thửa số 43

VT1: 150,0 30.247.700  

5.448.042.880

 

1.089.608.576

 

500.000

VT2: 47,6 19.136.300
8  

Thửa số 41

VT1: 150,0 30.247.700  

5.618.355.950

 

1.123.671.190

 

500.000

VT2: 56,5 19.136.300
9  

Thửa số 40

VT1: 150,0 30.247.700  

5.786.755.390

 

1.157.351.078

 

500.000

VT2: 65,3 19.136.300
10  

Thửa số 38

VT1: 150,0 30.247.700  

5.953.241.200

 

1.190.648.240

 

500.000

VT2: 74,0 19.136.300
11 Thửa số 31  194,0  30.247.700  5.868.053.800  1.173.610.760 500.000
12 Thửa số 66  139,5  30.247.700  4.219.554.150  843.910.830 500.000
13 Thửa số 67  140,0  30.247.700  4.234.678.000  846.935.600 500.000
14 Thửa số 68  140,0  30.247.700  4.234.678.000  846.935.600 500.000
15 Thửa số 69  150,0  30.247.700  4.537.155.000  907.431.000 500.000
16 Thửa số 76  160,0  30.247.700  4.839.632.000  967.926.400 500.000
17 Thửa số 77  160,0  30.247.700  4.839.632.000  967.926.400 500.000
18 Thửa số 78  160,0  30.247.700  4.839.632.000  967.926.400 500.000
III. Khu Trung tâm Hành chính tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu
Vị trí 1 – Các tuyến đường nội thị khu Trung tâm Hành chính mới (quy hoạch 34,5 m)
Khu đất ODL-14
1 Thửa số 104  151,7  14.300.000  2.169.310.000  433.862.000 500.000
2 Thửa số 112  158,0  13.750.000  2.172.500.000  434.500.000 500.000
3 Thửa số 105  153,6  11.550.000  1.774.080.000  354.816.000 500.000
4 Thửa số 111  157,1  11.550.000  1.814.505.000  362.901.000 500.000
Khu đất ODL-12
1 Thửa số 134  157,3  13.750.000  2.162.875.000  432.575.000 500.000
2 Thửa số 142  163,7  13.750.000  2.250.875.000  450.175.000 500.000
3 Thửa số 135  148,2  11.550.000  1.711.710.000  342.342.000 500.000
4 Thửa số 141  151,4  11.550.000  1.748.670.000  349.734.000 500.000
Tổng 5.097,1 111.900.490.460

 

 • Tổng diện tích của 29 thửa đất đấu giá là: 097,1 m2.
 • Tổng giá khởi điểm 29 thửa đất: 900.490.460 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, chín trăm triệu, bốn trăm chín mươi nghìn bốn trăm sáu mươi đồng).

Lưu ý: Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn và đô thị.
 • Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
 1. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp phiếu trả giá theo đúng quy định.
 1. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 • Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất đăng ký, giá trả theo đơn giá 01m2 đất.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản trong 02 ngày liên tiếp là ngày 06/12 và ngày 07/12/2023 (giờ hành chính).
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ ngày 27/11/2023 đến 17h30 phút ngày 13/12/2023.
 • Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.
 • Tham khảo thông tin tại:

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;

+ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Mộc Châu: https://mocchau.sonla.gov.vn//;

+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.

 • Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu trước 17h30’ngày 13/12/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h30’ngày 13/12/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

 1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước:

– Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 8h00 phút ngày 13/12 đến 11h30 phút ngày 15/12/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 13/12 đến 11h30 phút 15/12/2023. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thửa đất số…. tại khu…….. huyện Mộc Châu”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15/12/2023.

 1. Thời gian xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: Từ 14h00 phút ngày 15/12/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.
 2. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 16/12/2023 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu, địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

    Mọi thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0942.738.991/0917368080.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu, địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 02123.866.489.

Bài viết liên quan