Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng 47 thửa đất tại khu Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 47 thửa đất tại khu Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. với các nội dung như sau:

 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ. Địa chỉ: Xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ. Địa chỉ: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 1. Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 47 thửa đất tại khu Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

– Thông tin chi tiết như sau:

STT Số thửa Diện tích Giá khởi điểm (đồng/m2) Tổng giá khởi điểm của quyền sử dụng đất (đồng) Tiền đặt trước (đồng/thửa) Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/thửa)
I. Khu dân cư lô số 34 khu Trung tâm hành chính – chính trị huyện Vân Hồ

(26 thửa)

1 4 200 11.000.000 2.200.000.000  330.000.000 500.000
2 5 200 11.000.000 2.200.000.000  330.000.000 500.000
3 6 200 11.000.000 2.200.000.000  330.000.000 500.000
4 7 200 11.000.000 2.200.000.000  330.000.000 500.000
5 8 200 11.000.000 2.200.000.000  330.000.000 500.000
6 10 205 9.017.000 1.848.485.000  277.000.000 500.000
7 11 200 9.017.000 1.803.400.000  271.000.000 500.000
8 12 200 9.017.000 1.803.400.000  271.000.000 500.000
9 13 200 9.017.000 1.803.400.000  271.000.000 500.000
10 15 200 9.017.000 1.803.400.000  271.000.000 500.000
11 17 210 9.017.000 1.893.570.000  284.000.000 500.000
12 18 202 9.017.000 1.821.434.000  273.000.000 500.000
13 19 215 9.017.000 1.938.655.000  291.000.000 500.000
14 23 224 9.017.000 2.019.808.000  303.000.000 500.000
15 25 220 9.017.000 1.983.740.000  298.000.000 500.000
16 26 200 11.000.000 2.200.000.000  330.000.000 500.000
17 27 207 9.017.000 1.866.519.000  280.000.000 500.000
18 28 213 9.017.000 1.920.621.000  288.000.000 500.000
19 30 203 9.017.000 1.830.451.000  275.000.000 500.000
20 31 225 9.017.000 2.028.825.000  304.000.000 500.000
21 33 214 11.000.000 2.354.000.000  353.000.000 500.000
22 34 227 9.017.000 2.046.859.000  307.000.000 500.000
23 35 215 11.000.000 2.365.000.000  355.000.000 500.000
24 36 199 9.017.000 1.794.383.000  269.000.000 500.000
25 37 217 11.000.000 2.387.000.000  358.000.000 500.000
26 38 217 11.000.000 2.387.000.000  358.000.000 500.000
Tổng 5.413   52.899.950.000    
II. Khu dân cư giáp khu giao đất đợt 4, mặt đường 9.5m

(04 thửa)

27 9 247  5.880.000  1.452.360.000  218.000.000 500.000
28 10 247  5.880.000  1.452.360.000  218.000.000 500.000
29 11 247  5.880.000  1.452.360.000  218.000.000 500.000
30 13 247  5.880.000  1.452.360.000  218.000.000 500.000
Tổng 988   5.809.440.000    
III. Khu dân cư lô số 24 khu Trung tâm hành chính – chính trị huyện Vân Hồ

(11 thửa)

31 3 281  6.584.000  1.850.104.000  278.000.000 500.000
32 4 280  6.584.000  1.843.520.000  277.000.000 500.000
33 5 278  6.584.000  1.830.352.000  275.000.000 500.000
34 18 250  6.150.000  1.537.500.000  231.000.000 500.000
35 19 250  6.150.000  1.537.500.000  231.000.000 500.000
36 20 250  6.150.000  1.537.500.000  231.000.000 500.000
37 21 250  6.150.000  1.537.500.000  231.000.000 500.000
38 22 250  6.150.000  1.537.500.000  231.000.000 500.000
39 23 250  6.150.000  1.537.500.000  231.000.000 500.000
40 24 250  6.150.000  1.537.500.000  231.000.000 500.000
41 25 250  6.150.000  1.537.500.000  231.000.000 500.000
    2.839   17.823.976.000    
IV. 06 thửa đơn lẻ khu Trung tâm hành chính – chính trị huyện Vân Hồ

(06 thửa)

42 2 204  14.785.000  3.016.140.000  452.000.000 500.000
43 13 200  10.060.000  2.012.000.000  302.000.000 500.000
44 11 217  4.920.000  1.067.640.000  160.000.000 500.000
45 36 274  5.016.000  1.374.384.000  206.000.000 500.000
46 30 203  12.972.000  2.633.316.000  395.000.000 500.000
47 47 281  5.016.000  1.409.496.000  211.000.000 500.000
Tổng 1.379   11.512.976.000    
Tổng 47 thửa 10.619   88.046.342.000  
 • Tổng diện tích của 47 thửa đất đấu giá là: 619 m2.
 • Tổng giá khởi điểm 47 thửa đất: 046.342.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ. không trăm bốn mươi sáu triệu. ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng).
 1. Mục đích sử dụng đất. thời hạn sử dụng đất:
 • Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.
 • Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
 1. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Trong cùng 01 (một) thửa đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá thửa đất đó;
 • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá theo đúng quy định.
 1. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 • Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất đăng ký, giá trả theo đơn giá 01m2
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá. có thể trực tiếp đến xem tài sản.
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản trong 02 ngày liên tiếp là ngày 17/11 và ngày 18/11/2022 (giờ hành chính).
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ ngày 11/11/2022 đến 17h00 phút ngày 25/11/2022.
 • Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.
 • Tham khảo thông tin tại:

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;

+ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Vân Hồ: https://vanho.sonla.gov.vn//;

+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.

 • Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ trước 17h00’ ngày 25/11/2022. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ngày 25/11/2022. Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

 1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước:

– Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 8h00 phút ngày 25/11 đến 17h00 phút ngày 26/11/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11 đến 17h00 phút 25/11/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Số tài khoản: 110600409666.

+ Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN Nam Thăng Long – PGD Tố Hữu.

+ Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…. nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thửa đất số…. tại khu…….. huyện Vân Hồ”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VietinBank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2022.

 1. Thời gian xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: Ngày 27/11/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.
 2. Thời địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 28/11/2022 (Thứ Hai).

Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Vân Hồ. Địa chỉ: Xã Vân Hồ. huyện Vân Hồ. tỉnh Sơn La.

    Mọi thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. địa chỉ: Tầng 3 – Toà nhà HH2 Bắc Hà. số 15 phố Tố Hữu. phường Nhân Chính. quận Thanh Xuân. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0363.022.775.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ. địa chỉ: Bản Suối Lìn. Xã Vân Hồ. Huyện Vân Hồ. Tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 02123.666.386.

Bài viết liên quan