Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ  Quyền sử dụng 49 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã và Khu đô thị Hưng Mai huyện Sông Mã (đợt 4)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 Quyền sử dụng 49 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500,

02 khu phía tây Sông Mã và Khu đô thị Hưng Mai huyện Sông Mã (đợt 4)

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 49 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã và khu đô thị Hưng Mai huyện Sông Mã với các nội dung như sau:

 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã (Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Đơn vị được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sông Mã (Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (Địa chỉ:Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 9h00’ ngày 13/11/2023 (Thứ hai) tại Nhà văn hóa tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
 2. Thông tin chung về tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

           – Tên tài sản: Quyền sử dụng 49 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã và khu đô thị Hưng Mai có tổng diện tích: 5.477,7 m2, tổng giá khởi điểm: 44.834.432.000 đồng, cụ thể:

STT Tên thửa đất Diện tích (m²) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước (đồng/thửa) Tiền hồ sơ (đồng/hs)  

Ghi chú

A Quy hoạch 02 khu phía tây sông Mã (khu 6, khu 9)  
I Lô LK-01 1.766,6 10.044.180.000  
1 Thửa số 4 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch

10,5m-11,5m

2 Thửa số 5 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
3 Thửa số 7 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
4 Thửa số 8 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
5 Thửa số 9 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
6 Thửa số 10 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
7 Thửa số 11 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
8 Thửa số 12 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
9 Thửa số 13 100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
10 Thửa số 14  100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
11 Thửa số 16  100,0 568.560.000 113.712.000 500.000
12 Thửa số 28  102,7 583.911.000 116.782.200 500.000
13 Thửa số 29  111,0 631.102.000 126.220.400 500.000
14 Thửa số 30  138,8 789.161.000 157.832.200 500.000
15 Thửa số 31  130,9 744.245.000 148.849.000 500.000
16 Thửa số 33  97,4 553.777.000 110.755.400 500.000
17 Thửa số 34  85,8 487.824.000 97.564.800 200.000
II Lô LK-02 140,0  761.376.000 Đường quy hoạch

10,5m-11,5m

18 Thửa số 4 140,0 761.376.000 152.275.200 500.000
III Lô LK-05 674,1 4.624.326.000  

 

Đường quy hoạch

16,5m

19 Thửa số 21 116,3  797.818.000 159.563.600  500.000
20 Thửa số 22 116,3  797.818.000 159.563.600  500.000
21 Thửa số 23 105,0  720.300.000 144.060.000  500.000
22 Thửa số 24 105,0  720.300.000 144.060.000  500.000
23 Thửa số 33 75,0  514.500.000 102.900.000  500.000
24 Thửa số 35 75,0  514.500.000 102.900.000  500.000
25 Thửa số 36 81,5  559.090.000 111.818.000  500.000
B Quy hoạch khu đô thị Hưng Mai    
I Lô LK-02 2.076,0 21.071.400.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 21m

26 Thửa số 1 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
 27 Thửa số 2 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
28 Thửa số 3 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
29 Thửa số 4 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
30 Thửa số 5 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
31 Thửa số 6 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
32 Thửa số 7 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
33 Thửa số 8 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
34 Thửa số 9 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
35 Thửa số 10 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
36 Thửa số 11 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
37 Thửa số 12 114,5 1.162.175.000 232.435.000  500.000
38 Thửa số 13 115,0 1.167.250.000 233.450.000  500.000
39 Thửa số 14 113,0 1.146.950.000 229.390.000  500.000
40 Thửa số 15 110,0 1.116.500.000 223.300.000  500.000
41 Thửa số 16 107,0 1.086.050.000 217.210.000  500.000
42 Thửa số 17 257,0 2.608.550.000 521.710.000  500.000
II Lô LK-03 821,0 8.333.150.000      

 

 

 

Đường quy hoạch 21m

43 Thửa số 1 170,0 1.725.500.000 345.100.000  500.000
44 Thửa số 2 112,0 1.136.800.000 227.360.000  500.000
45 Thửa số 3 127,0  1.289.050.000 257.810.000  500.000
46 Thửa số 4 91,0  923.650.000 184.730.000  500.000
47 Thửa số 5 105,0  1.065.750.000 213.150.000  500.000
48 Thửa số 6 114,0  1.157.100.000 231.420.000  500.000
49 Thửa số 7 102,0 1.035.300.000 207.060.000 500.000
TỔNG 49 thửa  5.477,7 44.834.432.000      

* Lưu ý:

– Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi; Tiền hồ sơ không được hoàn trả lại.

– Đối với 01 thửa đất, một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá (Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất khác nhau).

 • Hiện trạng đất: Đất trống, không có tài sản trên đất.

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

– Nơi có tài sản: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

 1. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016) trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá và phải có đủ năng lực hành vi dân sự; đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước, tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và phải chấp nhận giá khởi điểm theo quy định.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua, nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sông Mã, hồ sơ đầy đủ khi nộp gồm có:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản có đóng dấu đỏ của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
 • Phiếu trả giá và phong bì in sẵn của Công ty (Phiếu trả giá được bọc kỹ bằng chất liệu bảo mật trong phong bì do khách hàng tự bỏ, dán, ký nháy tại các mép).

(3) Bản pho tô Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá.

(4) Bản pho tô (có bản chính đối chiếu) Chứng từ chuyển tiền đặt trước (trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

(5) Nộp 02 bản sao y hoặc bản photocopy (mang bản chính để đối chiếu) CMND/Căn cước; Sổ hộ khẩu (còn thời hạn).

* Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nếu thiếu một trong những giấy tờ trên sẽ không hợp lệ và mỗi loại giấy tờ chỉ được ghi bằng 01 loại mực, không được ghi bằng mực đỏ và tẩy xóa, trường hợp viết sai phải mua bộ hồ sơ khác;

– Người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin, ghi rõ thửa/lô đất, khu đất và các thông tin có liên quan bên trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá và bìa ngoài túi hồ sơ; hồ sơ tham gia đấu giá đã nộp coi như cam kết thông tin kê khai trong hồ sơ là đúng sự thật; các giấy tờ do người tham gia cung cấp có giá trị pháp lý và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Hồ sơ tham gia đấu giá được coi là đủ điều kiện khi người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định;

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không đến tham gia cuộc đấu giá thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và nộp 01 bản sao CMND của người được ủy quyền;

– Người có đủ điều kiện tham gia đấu giá không được nhận uỷ quyền của cá nhân, hộ gia đình khác khi tham gia đấu giá cùng một thửa đất đấu giá.

 1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá theo từng thửa đất.

Trình tự đấu giá: Thực hiện theo quy định Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016.

 

 1. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa:

Người tham gia đấu giá liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú để được xếp lịch hẹn đi xem thực địa từ ngày 26/10/2023 đến 17h00’ ngày 05/11/2023 (trong giờ hành chính). Đề nghị người tham gia đấu giá liên hệ với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sông Mã để được xem giấy tờ, thông tin về tài sản.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, phiếu trả giá:

Từ 08h00 phút ngày 26/10/2023 đến 17h00 phút ngày 10/11/2023 (trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc tại Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sông Mã (nộp phiếu trả giá tại Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sông Mã).

 • Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá (Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú) qua 02 hình thức:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc tại Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sông Mã.

+ Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

Lưu ý: Gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trước thời điểm 17h00’ngày 10/11/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau thời hạn này, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

Tham khảo thông tin tại: 

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/.

+ Trang thông tin điện tử huyện Sông Mã: https://songma.sonla.gov.vn/.

+ Trang thông tin của Công ty: https://daugiaanphu.com.vn/.

 1. 8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/11/2023 đến 17h00’ ngày 10/11/2023, khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú cụ thể:

+ Tên tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú”

+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thửa đất số…… tại khu….. huyện Sông Mã”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17h00’ ngày 10/11/2023.

 • Người tham gia đấu giá nhiều thửa đất thì phải nộp số tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đã đăng ký và có thể nộp tiền đặt trước một lần (trong một giấy nộp tiền) nhưng phải ghi rõ thông tin các thửa đất đăng ký tham gia.
 • Việc chứng minh Người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước được thực hiện như sau: Người tham gia đấu giá nộp Giấy nộp tiền hoặc chụp lại giao dịch cho Công ty bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi vào gmail: daugiahopdanhanphu@gmail.com, Zalo (nếu có kết bạn).
 • Trong tất cả các trường hợp tiền đặt trước không tính tiền lãi. Phí chuyển trả tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chi trả.

Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, Công ty sẽ thông báo tới người đủ điều kiện tham gia đấu giá qua một trong các hình thức: Email hoặc điện thoại khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá.

Kính mời cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0824.413.789.

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sông Mã, địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.837.164./.

Bài viết liên quan