Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc Quy hoạch chi tiết Hội quán và xen dắm đất ở dân cư khối phố 7; Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xen dắm dân cư khối phố 6; phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

                                                   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc Quy hoạch chi tiết Hội quán và xen dắm đất ở dân cư khối phố 7; Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xen dắm dân cư khối phố 6; phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 01 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. Địa chỉ: số 72, đường Phan Đình Phùng, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

 

– Tài sản đấu giá là:Quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc Quy hoạch chi tiết Hội quán và xen dắm đất ở dân cư khối phố 7; Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xen dắm dân cư khối phố 6; phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

TT Lô số Diện tích Giá khởi điểm

(đồng)/ lô

Tiền đặt trước

(đồng/ lô)

Bước giá

(đồng/ lô)

Chi phí mua hồ sơ

(đồng/đơn)

I Quy hoạch Hội quán và xen dắm đất ở dân cư khối phố 7 phường Đại Nài
1 ĐO 01 152,0 931.760.000 70.000.000 30.000.000 500.000
2 ĐO 02 144,0 802.080.000 70.000.000 25.000.000 500.000
3 ĐO 03 144,0 802.080.000 70.000.000 25.000.000 500.000
4 ĐO 04 144,0 672.480.000 70.000.000 23.000.000 500.000
5 ĐO 05 144,0 672.480.000 70.000.000 23.000.000 500.000
6 ĐO 06 144,0 802.080.000 70.000.000 25.000.000 500.000
7 ĐO 08 147,5 565.950.000 70.000.000 18.000.000 500.000
8 ĐO 09 138,7 486.837.000 70.000.000 18.000.000 200.000
II Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xen dắm dân cư khối phố 6 phường Đại Nài
9 ĐO 01 120,5 791.685.000 70.000.000 25.000.000 500.000
10 ĐO 02 137,5 815.375.000 70.000.000 25.000.000 500.000
Tổng 10 1.416,2 7.342.807.000 237.000.000

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, +3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng được tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và điểm a, c, d, đ, e khoản 1 điều 56 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (theo hộ khẩu).

 1. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp từng lô đất.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

        – Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 26/4/2023 và ngày 27/4/2023.

 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Đại Nài hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

(Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá).

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, phát phiếu trả giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Từ 7h30p ngày 19/4/2023 đến 17h ngày 08/5/2023 tại Uỷ ban nhân dân phường Đại Nài và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá vào hòm phiếu:

Từ 7h30p đến 17h ngày 08/5/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

*  Hồ sơ của người tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ gồm có:

 1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh ban hành, có đóng dấu treo của Công ty được đựng vào phong bì nhỏ dán kín cùng với Phiếu trả giá). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ và các thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ và tên.
 2. Phiếu trả giá (Do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh ban hành, có đóng dấu treo của Công ty được đựng vào phong bì nhỏ dán kín cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá).
 3. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn)
 4. Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ (Yêu cầu có bản chính để đối chiếu tại nơi thu hồ sơ).
 5. Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 6. Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước.
 7. Phiếu đăng ký lô đất.

Lưu ý:

– Phong bì nhỏ đựng Đơn đăng ký tham gia và Phiếu trả giá các thành phần hồ sơ còn lại được bỏ chung vào 01 phong bì lớn dán kín bỏ vào hòm phiếu.

Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ (sau 17h ngày 08/5/2023) thì nộp lại bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

Phiếu đăng ký lô đất chỉ áp dụng với trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và phải nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh trước 16h30p ngày 10/5/2023.

 1. Thời gian niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 17h ngày 08/5/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý: Khách hàng bỏ hồ sơ và phiếu trả giá sau thời gian này đều không hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể các ngày: Từ ngày 08/5, ngày 09/5 và đến 16h30 ngày 10/5/2023.

 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 1026268666.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh”.

  Lưu ý:

Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).

–  Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VCB của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16h30 ngày 10/5/2023.

– Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì khách hàng phải nộp lại Phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trước 16h30p ngày 10/5/2023 (Các lô đất khách hàng đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và không nộp lại phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá đầy đủ và hợp lệ.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá 03 lô đất: Lô đất số ĐO 01 (tiền đặt trước là 70.000.000 đồng), lô đất số ĐO 02 (tiền đặt trước là 70.000.000 đồng), lô đất số ĐO 03 (tiền đặt trước là 70.000.000 đồng), nhưng Ông Nguyễn Văn B chỉ nộp  khoản tiền đặt trước với tổng số tiền là 200.000.000 đồngkhông nộp lại phiếu đăng ký lô đất thì các khoản tiền đặt trước đó được xác định là nộp để đăng ký tham gia đấu giá cho 02 lô đất số ĐO 01 và ĐO 02 với tổng số tiền đặt trước là 140.000.000 đồng, còn thừa 60.000.000 đồng tuy nhiên không đủ để xét cho lô đất còn lại. Vì vậy đất số ĐO 03 không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h30p ngày 11/5/2023 (Thứ Năm)
 • Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Lưu ý:

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá; Nộp lại Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước.

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 01, đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0906.275.789 – 0934.422.626.

Bài viết liên quan