Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất các lô đất ở tại MBQH kèm theo quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 thuộc khu dân cư thôn Hà Trung, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất các lô đất ở tại MBQH kèm theo quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 thuộc khu dân cư thôn Hà Trungxã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương giao Ban Quản lý tổ chức thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất tại các MBQH cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Quảng Xương tổ chức thực hiện đấu giá. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Vị trí khu đất: Các lô đất đưa ra đấu giá của MBQH kèm theo quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 khu dân cư thôn Hà Trung, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm 05 lô đất với tổng diện tích 655,0 m2, cụ thể như sau:

 

TT

Ký hiệu lô

Tên lô

Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm/01 lô đất (đồng) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)/01 lô đất Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)
1 CL:30 100,0 4.500.000 450.000.000 90.000.000 200.000
2 CL:31 95,5 5.400.000 515.700.000 103.140.000 500.000
3 CL:32 175,5 5.400.000 947.700.000 189.540.000 500.000
4 CL:33 180,0 4.500.000 810.000.000 162.000.000 500.000
5 CL:34 104,0 4.500.000 468.000.000 93.600.000 200.000
TỔNG 655,0 3.191.400.000 638.280.000

 

  1. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng và hiện trạng khu đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

– Hiện trạng: Khu đất đã có hạ tầng kỹ thuật và đã GPMB theo quy hoạch được duyệt.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55 Luật Đất đai, có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các tổ chức ở các lô đất này.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định đã được nêu tại mục 3.1.

– Người tham gia đấu giá phải hoàn thành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bao gồm:

+ Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa phát hành.

+ Có bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn sử dụng).

– Trong 01 (một) lô đất đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá, trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật (nếu ủy quyền phải có hợp đồng/giấy ủy quyền được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì được bọc bằng chất liệu bảo mật;

– Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

  1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cách thức đấu giá: Đấu 01 (một) vòng duy nhất đối với từng lô đất. Trả giá theo 01m2 đất để tính QSD đất.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 24/8/2023 ngày 25/8/2023.

Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá (khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa để được hướng dẫn).

  1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

– Từ 08h00 phút ngày 14/8/2023 đến 16h30 phút ngày 08/9/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá và tại trụ sở UBND xã Quảng Đức.

– Từ 08h00 phút ngày 14/8/2023 đến 16h30 phút ngày 08/9/2023 tại bộ phận một cửa UBND huyện Quảng Xương.

  1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính):

Từ 13h30 phút đến 16h30 phút ngày 08/9/2023 tại UBND xã Quảng Đức.

Lưu ý: Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Khách hàng trả giá hợp lệ là những khách hàng đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Chỉ những khách hàng đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng quy định mới được bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.

  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian: Ngày 06/9/2023, 07/9/2023 đến 16h30’ ngày 08/9/2023.

– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ.

+ Số tài khoản: 3519234569999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 56, Phố 2, Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại Quảng Đức, huyện Quảng Xương”.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16h30 phút ngày 08/9/2023.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá):

Thời gian: Vào hồi 14h30 phút ngày 11/9/2023 (Thứ Hai).

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 20 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448/0942.738.991/0237.2.234.888.

Bài viết liên quan