Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất của 09 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư dự phòng phía Đông Nam khu TĐC phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh. Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh. Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất của 09 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư dự phòng phía Đông Nam khu TĐC phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

TT Lô đất số Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô đất)

Bước giá

(đồng)

Tiền đt trước

(đồng/lô đất)

Ghi chú Đường giao thông
1 167 300 1.104.000.000 44.000.000 220.000.000 Một mặt tiền Đường rộng 12m
2 168 300 1.104.000.000 44.000.000 220.000.000 Một mặt tiền Đường rộng 12m
3 169 300 1.104.000.000 44.000.000 220.000.000 Một mặt tiền Đường rộng 12m
4 170 300 1.104.000.000 44.000.000 220.000.000 Một mặt tiền Đường rộng 12m
5 171 300 1.104.000.000 44.000.000 220.000.000 Một mặt tiền Đường rộng 12m
6 180 300 1.404.000.000 56.000.000 280.000.000 Hai mặt tiền Đường rộng 12m
7 181 291 1.361.880.000 54.000.000 272.000.000 Hai mặt tiền Đường rộng 12m
8 182 300 1.104.000.000 44.000.000 220.000.000 Một mặt tiền Đường rộng 12m
9 183 300 1.104.000.000 44.000.000 220.000.000 Một mặt tiền Đường rộng 12m
Tổng 9 lô 2691 10.493.880.000        

– Tiền mua hồ sơ áp dụng cho tất cả 09 lô đất nêu trên là: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá cho từng lô đất đưa ra đấu giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, + 3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng của các lô đất khi đấu giá quyền sử dụng đất.

– Mục đích: Sử dụng vào mục đích đất ở;

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất Đai,  có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (nếu cá nhân đó ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật).

 1. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 07/12/2022 và ngày 08/12/202
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND phường Kỳ Phương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 29/11/2022 đến 17h00 phút ngày 11/12/2022;

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm phát phiếu trả giá và nộp phiếu trả giá vào hòm phiếu:

– Thời gian: Từ 8h00 phút đến 17h00 phút ngày 11/12/2022;

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh.

– Hình thức nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh qua 02 hình thức:

+ Nộp bằng hình thức gửi thư qua đường Bưu chính đến: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Người nhận: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh);

+ Nộp trực tiếp: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh.

Lưu ý:

Phiếu trả giá nộp bằng hình thức gửi thư qua đường Bưu chính phải được gửi đến Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh (Người nhận: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) trước 17h00’ ngày 11/12/2022;

Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17h00’ngày 11/12/2022, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh sẽ không tiếp nhận và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các phiếu trả giá này.

– Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17h00’ngày 11/12/2022 được coi là không hợp lệ và không được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 17h00 phút ngày 11/12/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh.
 2. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể các ngày: 09/12, 12/12 và đến 17h00 phút ngày 13/12/2022.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Số tài khoản: 1031405960

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước đối với (số lượng lô đất đấu giá)…… tại khu TĐC phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh”.

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Vietcombank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tính đến 17h00 phút ngày 13/12/2022.

– Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã nộp hồ sơ, phiếu trả giá (sau 17h00 phút ngày 13/12/2022) thì phải nộp lại Bản sao Chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh tại thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

– Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì trước 17h00 phút ngày 13/12/2022 phải nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh. Các lô đất khách hàng đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó.

– Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký mà không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá và đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.

Ví dụ:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá 03 lô đất (Lô 167, 168, 169) tại Khu quy hoạch dân cư dự phòng phía Đông Nam khu TĐC phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền đặt trước của 03 lô đất này là 660.000.000 đồng. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nộp khoản tiền đặt trước là 440.000.000 đồng và không đủ cho 03 lô đất đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất có đủ điều kiện đấu giá sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cụ thể như sau:

Khách hàng sẽ đủ điều kiện tham gia đấu giá 02 lô đất là lô 167, 168 (Tổng số tiền đặt trước của 02 lô đất này là 440.000.000 đồng) và khách hàng sẽ bị loại tư cách tham gia đấu giá của 01 lô đất là lô 169.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 14/12/2022 (Thứ tư).
 • Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

Lưu ý:  

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá và nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chứng từ xác định đã nộp tiền đặt trước (Bản sao).

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

– Khách hàng đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, số điện thoại: 0915.102.408 – 0934.422.626.

Bài viết liên quan