Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 24 lô đất ở Khu dân cư hai bên đường vào đền thờ Lê Hoàn (Khu N,L), xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân; địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất đối với 24 lô đất ở Khu dân cư hai bên đường vào đền thờ Lê Hoàn (Khu N,L), xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

STT Lô đất số Diện tích (m²) Giá khởi điểm để đấu giá(đồng/m²) Giá trị QSD đất khởi điểm để đấu giá (đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng/lô) Tiền hồ sơ (đồng/bộ) Ghi chú
Khu dân cư hai bên đường vào đền thờ Lê Hoàn (L,N)
1 L: 20 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
2 L: 21 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
3 L: 22 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
4 L: 23 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
5 L: 24 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
6 L: 25 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
7 L: 26 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
8 L: 27 120 8.160.000 979.200.000 195.000.000 500.000 Giáp hành lang
9 L: 38 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
10 L: 39 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
11 L: 40 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
12 L: 41 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
13 L: 42 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
14 L: 43 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
15 L: 44 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
16 L: 45 115,5 8.160.000 942.480.000 188.000.000 500.000 Giáp hai mặt đường
17 N: 1 115,5 8.160.000 942.480.000 188.000.000 500.000 Giáp hai mặt đường
18 N: 2 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
19 N: 3 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
20 N: 4 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
21 N: 5 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
22 N: 6 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
23 N: 7 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
24 N: 8 120 6.800.000 816.000.000 160.000.000 500.000
Tổng 24 lô 2.871,0 20.000.160.000 3.931.000.000

 Mức giá khởi điểm trên là mức giá đã bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở (Dùng để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch).

– Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dài.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được thu hồi đất, bồi thường GPMB theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55 Luật Đất đai, Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:  

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa) được đựng bảo mật trong một phong bì nhỏ, có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng/Giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý:

– Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá.

Ví dụ: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá 03 lô đất (Lô L:20, L:21, L:22) tại Khu dân cư hai bên đường vào đền thờ Lê Hoàn (Khu N,L), xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân với tổng số tiền đặt trước của 03 lô đất này là 480.000.000 đồng. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nộp khoản tiền đặt trước là 320.000.000 đồng và không đủ cho 03 lô đất đã đăng ký tham gia đấu giá thì khi xét các lô đất có đủ điều kiện đấu giá sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cụ thể như sau:

  Khách hàng sẽ đủ điều kiện tham gia đấu giá 02 lô đất là Lô L:20, L:21 (Tổng số tiền đặt trước của 02 lô đất này là 320.000.000 đồng) và khách hàng sẽ bị loại tư cách tham gia đấu giá của 01 lô đất là lô L:22.

Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ (sau 16h30 ngày 18/11/2022) thì nộp lại bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa vào thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

– Khách hàng nộp đầy đủ hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo đúng quy định mới đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 

  1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (một) vòng tại cuộc đấu giá, người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Trả giá theo lô đất.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 09/11/2022 và ngày 10/11/2022.

– Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Lai: Từ 8h00 phút ngày 17/11/2022 đến 16h30 phút ngày 18/11/2022.

          – Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa: Từ 8h00 phút ngày 02/11/2022 đến 16h30 phút ngày 18/11/2022.

  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 16/11/2022 đến 17h00 phút ngày 18/11/2022.

– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.

+ Số tài khoản: 1023973999.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thanh Hoá (Vietcombank), Địa chỉ: 05 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Thành Phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú- Chi nhánh Thanh Hóa tính đến hết ngày 18/11/2022.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc giá:

– Thời gian: Vào hồi 08h00 phút ngày 21/11/2022 (Thứ Hai).

– Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

– Người tham gia đấu giá đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 – 0237.2.234.888 – 0942.738.991.

Bài viết liên quan