Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tại khu dân cư xen dắm xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tại khu dân cư xen dắm xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 01, ngõ 01, đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, địa chỉ: Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tại khu dân cư xen dắm xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

STT Lô số Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô đất)

Bước giá

(đồng)

Tiền đt trước

(đồng/lô đất)

Tiền hồ sơ

(đồng/hs/lô đất)

Ghi chú
Khu quy hoạch xen cư thôn Hồng Nguyệt (vùng 7)
01 L1 257,8 515.600.000 21.000.000 77.000.000 500.000 Bản đồ: QH
Tổng 01 lô 257,8 515.600.000   77.000.000    

 

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, + 3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất.

– Mục đích: Sử dụng vào mục đích đất ở;

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất Đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (nếu cá nhân đó ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật).

+ Lô đất đấu giá phải có ít nhất 02 người đủ điều kiện tham gia; trường hợp lô đất không đủ số người đủ điều kiện tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá lô đất đó không được thực hiện.

 1. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm kiểm tra xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính):

       – Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, Ngày 15/8/2023 và ngày 16/8/2023.

 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Thuận Lộc hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý:

 – Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Từ 07h30p ngày 11/8/2023 đến 17h ngày 26/8/2023;

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm phát phiếu trả giá và nộp phiếu trả giá vào hòm phiếu:

– Thời gian: Từ 07h30p đến 17h ngày 26/8/2023;

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh.

– Hình thức nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh qua 02 hình thức:

+ Nộp bằng hình thức gửi thư qua đường Bưu chính đến: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Người nhận: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh);

+ Nộp trực tiếp: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh.

Lưu ý:

Phiếu trả giá nộp bằng hình thức gửi thư qua đường Bưu chính phải được gửi đến Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Người nhận: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) trước 17h ngày 26/8/2023;

– Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17h ngày 26/8/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh sẽ không tiếp nhận và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các phiếu trả giá này;

– Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17h ngày 26/8/2023 được coi là không hợp lệ và không được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 17h ngày 26/8/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh.
 2. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể: Ngày 24/8/2023, ngày 25/8/2023 và đến 16h30p ngày 28/8/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

+ Số tài khoản: 3311129999.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại lô đất xen dắm, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh”.

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16h30p ngày 28/8/2023.

– Người tham gia đấu giá phải tự bảo mật thông tin đăng ký tham gia đấu giá theo quy định; không ghi ký hiệu/ tên lô đất đăng ký trong Nội dung nộp tiền đặt trước.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h30p ngày 29/8/2023 (Thứ Ba).
 • Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh.

Lưu ý:

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 01, ngõ 01, đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, số điện thoại: 0906.275.789 – 0934.422.626.

Bài viết liên quan