Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất ở tại Khu quy hoạch dân cư thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Xuyên, địa chỉ: Số 175 Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất ở tại Khu quy hoạch dân cư thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

TT Lô đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm

(đồng/lô đất)

Bước giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng/lô đất)

Tiền mua hồ sơ

(đồng/bộ)

Khu quy hoạch dân thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc
1 Lô số 20 240,0 1.464.000.000 45.000.000 250.000.000 500.000
2 Lô số 22 240,0 1.320.000.000 40.000.000 250.000.000 500.000
3 Lô số 24 240,0 1.320.000.000 40.000.000 250.000.000 500.000
4 Lô số 26 240,0 1.320.000.000 40.000.000 250.000.000 500.000
5 Lô số 28 240,0 1.320.000.000 40.000.000 250.000.000 500.000
6 Lô số 30 240,0 1.320.000.000 40.000.000 250.000.000 500.000
7 Lô số 32 240,0 1.320.000.000 40.000.000 250.000.000 500.000
Tổng cộng 07 thửa 1680 9.384.000.000 1.750.000.000  

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, +3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
 • Đối tượng được tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và điểm a, c, d, đ, e khoản 1 điều 56 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (theo hộ khẩu).

 1. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp từng lô đất.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 21/11/2022 và ngày 22/11/202
 • Địa điểm: Tại khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Từ 8h00 phút ngày 12/11/2022 đến 16h30 phút ngày 25/11/2022 tại Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm phát phiếu trả giá và bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu:

Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 25/11/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý: Khách hàng phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá mới được nhận phiếu trả giá và bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.

 1. Thời gian niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 25/11/2022 tại Hội trường UBND xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý: Khách hàng bỏ phiếu sau thời gian này đều không hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Ngày 23/11, 24/11 và đến 17h00 phút ngày 25/11/2022.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Số tài khoản: 1031405960.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên”.  

    Lưu ý:

 • Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.
 • Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Vietcombank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú- Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tính đến 17h00 phút ngày 25/11/2022.
 • Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã nộp hồ sơ, phiếu trả giá (sau 16h30 phút ngày 25/11/2022) thì phải nộp lại Bản sao Chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh tại thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.
 • Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì trước 17h00 phút ngày 25/11/2022 phải nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh. Các lô đất khách hàng đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó.
 • Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký mà không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá và đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.

Ví dụ:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá 03 lô đất (Lô 20, 22, 24) tại Khu quy hoạch dân cư thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc với tổng số tiền đặt trước của 03 lô đất này là 750.000.000 đồng. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nộp khoản tiền đặt trước là 500.000.000 đồng và không đủ cho 03 lô đất đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện đấu giá sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cụ thể như sau: Khách hàng sẽ đủ điều kiện tham gia đấu giá 02 lô đất là lô 20, 22 (Tổng số tiền đặt trước của 02 lô đất này là 500.000.000 đồng) và khách hàng sẽ bị loại tư cách tham gia đấu giá của 01 lô đất là lô 24.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 28/11/2022 (Thứ Hai).
 • Địa điểm: Hội trường UBND xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý:

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

– Khách hàng đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, số điện thoại: 0915.102.408 – 0934.422.626.

 

Bài viết liên quan