Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở tại xã Quỳnh Lâm,huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 

 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An, địa chỉ: Phòng 205, tòa nhà VCCI, Số 01, đường Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Quỳnh Lưu, địa chỉ: Khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

 

TT Lô số Diện tích (m2) Giá phê duyệt Tiền đặt trước
(đồng)
Giá tối thiểu phải trả
(đồng/lô)
Tiền hồ sơ (đồng)
Giá cụ thể
(đồng/m2)
Giá khởi điểm
(đồng/lô)
Vùng quy hoạch xóm 5, xã Quỳnh Lâm
1 1 283,91 3.100.000 880.121.000 176.024.200 880.121.000 500.000
2 2 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
3 3 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
4 4 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
5 5 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
6 6 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
7 7 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
8 8 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
9 9 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
10 10 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
11 11 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
12 12 294,00 2.800.000 823.200.000 164.640.000 823.200.000 500.000
Tổng 3.517,9   9.935.321.000 1.987.064.200    

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

 1. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng đất ổn định lâu dài.

 1. Thời gian niêm yết công khai, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 22/06/2023.

Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): Từ 07h30p ngày 05/06/2023 đến 16h30p ngày 19/06/2023.

– Địa điểm bán hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An và UBND xã Quỳnh Lâm.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 05/06/2023 ngày 06/06/202
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá hoặc đến tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An, trụ sở UBND xã Quỳnh Lâm và trụ sở UBND huyện Quỳnh Lưu để xem thông báo, thông tin các lô đất trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Ngày 19/06/2023, 20/06/2023 đến 16h30p ngày 21/06/2023.  

– Khách hàng phải xác định số tiền đặt trước, tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất đăng ký đấu giá và nộp tiền hoặc chuyển khoản theo thông tin:

* Tên chủ tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

* Số tài khoản: 3311129999 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước và phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại xã Quỳnh Lâm (Không ghi số lô, diện tích, vùng quy hoạch).

(Ví dụ: Nguyễn Văn A, 123456789123 nộp tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại xã Quỳnh Lâm).

Lưu ý:                             

– Một giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển đặt trước chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất đấu giá, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền, không nộp tiền đặt trước của một lô đất đấu giá bằng nhiều giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền đặt trước. Giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền không đúng quy định trên thì khách hàng không được tham gia đấu giá.

– Trường hợp nộp tiền thay thì phải thể hiện rõ họ tên người nộp và người được nộp thay (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước, tiền lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại xã Quỳnh Lâm cho Nguyễn Văn B, số CCCD/CMND 012345678912).

– Thời gian nộp tiền đặt trước hợp lệ căn cứ theo thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16h30p ngày 21/06/2023.

– Với hình thức chuyển tiền đặt trước bằng hình thức internet banking và mobile banking  khách hàng chụp lệnh chuyển tiền thành công để công ty đối chiếu với sao kê ngân hàng.

 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá bỏ vào thùng phiếu:

– Thời gian niêm phong thùng phiếu: 08h00p ngày 22/06/2023.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ phong bì trả giá vào hòm phiếu: Từ 08h00p đến 09h00p ngày 22/06/2023 (Phong bì trả giá chứa Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá).

– Thời gian niêm phong miệng thùng phiếu: 09h00p ngày 22/06/2023.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 09h10p ngày 22/06/2023 (Thứ Năm).

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 1. Hình thức và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Trả giá theo lô đất.

– Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả.

 1. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá:

9.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 8 theo quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9.2. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

 1. a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 2. b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản, thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtthực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội đồng đấu giá và của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp xác định giá khởi điểm; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp xác định giá khởi điểm;
 3. c) Người có thẩm quyền quyết định đưa quỹ đất ra đấu giá, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quy định tại điểm này;
 4. d) Các trường hợp không đủ điều kiện tham gia quy định tại mục 3.1 Điều này.
 5. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);

– Phải chấp nhận giá khởi điểm, chấp nhận Quy chế của tổ chức đấu giá ban hành;

– Cam kết thực hiện các  nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

– Nộp khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ trong thời hạn quy định; cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;

– Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải là người đứng tên trong Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, nếu người khác tham gia đấu giá thay thì phải có giấy ủy quyền giữa người đăng ký tham gia đấu giá và người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu (nếu có);

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ, tiền đặt trước;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). Việc ủy quyền phải thực hiện theo quy định tai Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp. Hợp đồng ủy quyền có xác nhận các cơ quan chức năng theo luật định.

Lưu ý:

* Nghiêm cấm dùng bút mực đỏ, bút tẩy nhanh, bút bay màu, bút tự xóa/xóa được để ghi vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá (Những hồ sơ này được coi như không hợp lệ);

* Chữ ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu trả giá, Biên bản đấu giá, Danh sách trúng đấu giá phải trùng chữ ký của khách hàng đăng ký hoặc người được ủy quyền. Trường hợp sai lệch chữ ký sẽ bị coi là không hợp lệ và không được công nhận kết quả trúng đấu giá;

* Khách hàng khi tham gia buổi công bố giá phải mang theo giấy nộp tiền đặt trước và Chứng minh nhân dân/CCCD/HC hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc);

* Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm bản sao Chứng minh thư nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu (cả quyển) hoặc 02 bản sao Căn cước Công dân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực kèm Phong bì trả giá gồm Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá;

* Trường hợp nhận uỷ quyền phải có Hợp đồng ủy quyền theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư pháp. Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của một người khác đối với 01 lô đất.

* Kính đề nghị các Khách hàng tham gia đấu giá phải có mặt hồi 08h00p ngày 22/06/2023 tại Hội trường UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An mang theo giấy nộp tiền đặt trước và Chứng minh nhân dân/CCCD/HC hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc) để điểm danh.

* Khi Công ty thông báo mời khách hàng vào nghe công bố giá, mà sau 05 phút không có mặt thì xem như vắng mặt không có lý do, người đó bị cấm quyền tham gia buổi công bố giá, tiền đặt trước bị tịch thu theo quy định.

* Thông báo này thay cho Giấy mời tham gia buổi công bố giá vào 09h10p ngày 22/06/2023 tại UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An, địa chỉ: Phòng 205, tòa nhà VCCI, Số 01, đường Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0906.275.789.

Bài viết liên quan