Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất tại Quy hoạch chi tiết xây dựng tái định cư dự phòng TDP Liên Minh, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (đợt 1 – năm 2023 – khu vực 1).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất tại Quy hoạch chi tiết xây dựng tái định cư dự phòng TDP Liên Minh, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (đợt 1 – năm 2023 – khu vực 1).

 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 01 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh. Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng tài Nguyên & Môi trường thị xã Kỳ Anh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá: Quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất tại Quy hoạch chi tiết xây dựng tái định cư dự phòng TDP Liên Minh, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (đợt 1- năm 2023), cụ thể như sau:

 

TT Lô số Thửa số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm (đồng/lô đất) Bước giá (đồng) Tiền đặt trước (đồng/lô đất) Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ) Ghi chú
1 6 717 242,0 871.200.000 34.848.000 174.000.000 500.000
2 8 714 242,0 895.400.000 35.816.000 179.000.000 500.000  
3 9 704 189,0 737.100.000 29.484.000 147.000.000 500.000  
4 10 712 242,0 943.800.000 37.752.000 188.000.000 500.000  
5 11 705 189,0 737.100.000 29.484.000 147.000.000 500.000  
6 12 710 242,0 943.800.000 37.752.000 188.000.000 500.000  
7 13 706 189,0 737.100.000 29.484.000 147.000.000 500.000  
8 102 730 253,0 936.100.000 37.444.000 187.000.000 500.000
9 103 739 253,0 936.100.000 37.444.000 187.000.000 500.000
10 104 740 253,0 936.100.000 37.444.000 187.000.000 500.000
11 105 741 253,0 936.100.000 37.444.000 187.000.000 500.000
12 106 742 253,0 936.100.000 37.444.000 187.000.000 500.000
13 107 744 253,0 910.800.000 36.432.000 182.000.000 500.000
14 108 743 288,0 1.382.400.000 55.296.000 276.000.000 500.000 Hai mặt tiền
15 109 745 271,0 1.056.900.000 42.276.000 211.000.000 500.000
Tổng 15 lô 3.612,0 13.896.100.000

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, + 3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng của các lô đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

– Mục đích: Sử dụng vào mục đích đất ở;

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và điểm a, c, d, đ, e khoản 1 điều 56 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (theo hộ khẩu).

 1. Hình thức và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

 

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 07/08/2023 và ngày 08/08/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND phường Kỳ Long hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá

– Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, phát phiếu trả giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Từ 07h30p ngày 04/08/2023 đến 17h00p ngày 21/08/2023.

– Địa điểm: Ủy ban nhân dân phường Kỳ Long và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm phát phiếu trả giá và nộp phiếu trả giá vào hòm phiếu:

– Thời gian: Từ 07h30p đến 17h00p ngày 21/08/2023.

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

– Hình thức nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh qua 02 hình thức:

+ Nộp bằng hình thức gửi thư qua đường Bưu chính đến: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (Người nhận: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh);

+ Nộp trực tiếp: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

Lưu ý:

Phiếu trả giá nộp bằng hình thức gửi thư qua đường Bưu chính phải được gửi đến Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (Người nhận: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) trước 17h00p ngày 21/08/2023;

Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17h00p ngày 21/08/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh sẽ không tiếp nhận và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các phiếu trả giá này.

– Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17h00p ngày 21/08/2023 được coi là không hợp lệ và không được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 17h00 phút ngày 21/08/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.
 2. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 21/08/2023 đến 11h30p ngày 23/08/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

+ Số tài khoản: 3311129999.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước tại phường Kỳ Long, Tx Kỳ Anh”.

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 11h30p ngày 23/08/2023.

– Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì trước 11h30p ngày 23/08/2023 phải nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh. Các lô đất khách hàng đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó.

– Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký mà người tham gia đấu giá nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào chung một giấy nộp tiền thì người này phải nộp lại Phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh trước 11h30p ngày 23/8/2023 (Các lô đất người tham gia đấu giá đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó). Người đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và không nộp lại phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà người đó đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá đầy đủ và hợp lệ.

Ví dụ:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá 03 lô đất (Lô 6, 8, 9) tại Khu tái định cư dự phòng TDP Liên Minh, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (đợt 1-năm 2023-khu vực 1) với tổng số tiền đặt trước của 03 lô đất này là 500.000.000 đồng. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nộp khoản tiền đặt trước là 400.000.000 đồng và không đủ cho 03 lô đất đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất có đủ điều kiện đấu giá sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cụ thể như sau:

Khách hàng sẽ đủ điều kiện tham gia đấu giá 02 lô đất là lô 6, 8 (Tổng số tiền đặt trước của 02 lô đất này là 353.000.000 đồng) và khách hàng sẽ bị loại tư cách tham gia đấu giá của lô số 9.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h30p ngày 24/08/2023 (Thứ Năm).
 • Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

Lưu ý: 

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá và nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chứng từ xác định đã nộp tiền đặt trước (Bản sao).

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 01 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, số điện thoại: 0906.275.789 – 0934.422.626.

 

Bài viết liên quan