Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 19 lô đất thuộc khu dân cư thôn Nam Hạc và thôn Nam Hội Triều, xã Hoằng Phong thuộc MBQH số 77/MBQH-UBND ngày 02/10/2020 và số 19/MBQH-UBND ngày 16/5/2019, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Hoằng Hoá, địa chỉ: Phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– 19 lô đất thuộc MBQH số 77/MBQH-UBND ngày 02/10/2020 và số 19/MBQH-UBND ngày 16/5/2019 trên địa bàn xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa.

– Tổng diện tích đấu giá (19 lô): 2.856,10  m²

– Hiện trạng: Đã có đường giao thông.

– Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá: Đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 16.328.841.600  đồng, cụ thể như sau:

STT

số

 Diện tích

(m²)

 

Giá đất khởi  điểm để đấu giá

 (đồng/m2)

 

Giá trị QSD đất khởi điểm để đấu giá (đồng/lô đất) Tiền đặt trước

 để đấu giá

 (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)
MBQH số 77/MBQH-UBND ngày 02/10/2020 (thôn Nam Hạc)
1 LK2:04 158,10 6.568.000 1.038.400.800 207.000.000 500.000
2 LK2:05 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
3 LK2:06 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
4 LK2:07 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
5 LK2:08 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
6 LK2:09 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
7 LK2:10 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
8 LK2:11 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
9 LK2:12 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
10 LK2:13 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
11 LK2:15 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
12 LK2:16 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
13 LK2:17 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
14 LK2:18 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
15 LK2:19 150,00 5.650.000 847.500.000 169.000.000 500.000
MBQH số 19/MBQH-UBND ngày 16/5/2019 (thôn Nam Hội Triều)  
16 1 148,00 6.549.600 969.340.800 193.000.000 500.000
17 3 150,00 5.458.000 818.700.000 163.000.000 500.000
18 4 150,00 5.458.000 818.700.000 163.000.000 500.000
19 6 150,00 5.458.000 818.700.000 163.000.000 500.000
Tổng 19 lô 2.856,10 16.328.841.600 3.255.000.000  

 

        Mức giá trên bao gồm kinh phí bồi thường GPMB, chi phí nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa và chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

–  Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 23/02/2023 và ngày 24/02/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hoá hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 17/02/2023 đến 16h30 phút ngày 07/03/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 07/03/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 07/03/2023 đến 11h30’ ngày 09/03/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 3531238123999.

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh số 3 Thanh Hoá, địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 11 giờ 30 phút ngày 09/03/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 10/03/2023 (Thứ Sáu).
 • Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) hoặc sổ hộ khẩu và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

 

Nơi nhận:                                                                            

– UBND huyện Hoằng Hoá;

 Phòng TN&MT huyện Hoằng Hoá;

– UBND xã Hoằng Phong;

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

– Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;

– Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa;

– Báo Thanh Hóa;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

   NHẤT AN PHÚ – CHI NHÁNH THANH HÓA

 

Bài viết liên quan