Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất tại Quy hoạch khu dân cư khu 2, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất tại Quy hoạch khu dân cư khu 2, xã Kỳ Hải,huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 01, ngõ 01 đường  Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh. Địa chỉ: Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kỳ Anh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất của 32 lô đất tại Quy hoạch khu dân cư khu 2, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm để đấu giá QSD đất ở
(đồng)
Bước giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô đất) Ghi chú
1 230 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
2 231 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
3 232 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
4 233 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
5 234 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
6 235 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
7 236 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
8 237 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
9 238 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
10 239 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
11 240 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
12 157 200,0 599.000.000 18.000.000 100.000.000 500.000 Hai mặt đường
13 158 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
14 159 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
15 160 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
16 161 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
17 162 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
18 163 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
19 164 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
20 165 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
21 166 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
22 167 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
23 168 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
24 169 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
25 170 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
26 171 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
27 172 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
28 173 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
29 174 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
30 175 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
31 176 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
32 177 200,0 500.000.000 15.000.000 100.000.000  200.000  
Tổng 32 lô 6.400,0 16.099.000.000   3.200.000.000    

 

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, + 3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng của các lô đất khi đấu giá quyền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất Đai,  có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (nếu cá nhân đó ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật).

 1. Hình thức và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày: Ngày 01/6/2023 và ngày 02/6/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Kỳ Hải hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, phát phiếu trả giá (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Từ 08h ngày 26/5/2023 đến 17h00p ngày 09/6/2023;

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá và hồ sơ tham gia vào hòm phiếu:

– Thời gian: 08h đến 17h ngày 09/6/2023;

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh.

– Hình thức nộp phiếu trả giá: Nộp trực tiếp tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh.

Lưu ý:

Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17h ngày 09/6/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh sẽ không tiếp nhận và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các phiếu trả giá này.

– Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17h ngày 09/6/2023 được coi là không hợp lệ và không được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 17h00p ngày 09/6/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh.
 2. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể các ngày: Từ ngày 07/6, 08/6 và đến 17h ngày 09/6/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Cty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

+ Số tài khoản: 3311129999.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước đối với (số lượng lô đất đấu giá)…… tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh”.

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Vietcombank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17h00p ngày 09/6/2023.

– Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã nộp hồ sơ, phiếu trả giá thì phải nộp lại Bản sao Chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh tại thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

– Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì trước 17h00p ngày 09/6/2023 phải nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh. Các lô đất khách hàng đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó.

– Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký mà không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá và đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.

Ví dụ:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá 03 lô đất (Lô 230, 231, 232) tại Quy hoạch khu dân cư khu 2, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền đặt trước của 03 lô đất này là 300.000.000 đồng. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nộp khoản tiền đặt trước là 200.000.000 đồng và không đủ cho 03 lô đất đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất có đủ điều kiện đấu giá sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cụ thể như sau:

Khách hàng sẽ đủ điều kiện tham gia đấu giá 02 lô đất là lô 230, 231 (Tổng số tiền đặt trước của 02 lô đất này là 200.000.000 đồng) và khách hàng sẽ bị loại tư cách tham gia đấu giá của 01 lô đất là lô 232.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h00p ngày 12/6/2023 (Thứ Hai).
 • Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh.

Lưu ý: 

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá và nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chứng từ xác định đã nộp tiền đặt trước (Bản sao).

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

– Khách hàng đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 01, ngõ 01 đường  Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0906.275.789 – 0934.422.626.

Bài viết liên quan