Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 49 thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư lô số 1A, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú công khai thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 49 thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư lô số 1A, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, với các nội dung như sau:

  1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La.

– Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La. Địa chỉ: Số 89, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

– Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

  1. Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất đối với 49 thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư lô số 1A, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La với tổng diện tích: 11.721,5 m2, tổng giá khởi điểm: 215.496.550.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). Thông tin chi tiết như sau:

STT Thửa đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Tiền mua hồ sơ (đồng) Ghi chú
Lô BT-01
1 Thửa số 1 210,8 3.035.520.000 607.100.000 500.000  
2 Thửa số 2 200,0 2.400.000.000   480.000.000 500.000  
3 Thửa số 4 200,0 2.400.000.000     480.000.000 500.000  
4 Thửa số 6 210,3 2.796.990.000 559.390.000    500.000  
5 Thửa số 7 306,4 4.412.160.000 882.430.000 500.000  
6 Thửa số 8 207,0 2.691.000.000 538.200.000 500.000  
7 Thửa số 9 207,0 2.691.000.000 538.200.000 500.000  
8 Thửa số 10 207,0 2.691.000.000 538.200.000 500.000
9 Thửa số 11 207,0 2.691.000.000 538.200.000 500.000  
10 Thửa số 12 243,3 3.503.520.000 700.700.000 500.000  
11 Thửa số 13 238,5 3.100.500.000 620.100.000 500.000  
12 Thửa số 14 228,6 2.971.800.000 594.360.000 500.000  
Lô BT-02
13 Thửa số 3 185,0 2.405.000.000 481.000.000 500.000  
14 Thửa số 4 185,0 2.405.000.000 481.000.000 500.000  
15 Thửa số 5 185,0 2.405.000.000 481.000.000 500.000  
16 Thửa số 6 185,0 2.405.000.000 481.000.000 500.000  
17 Thửa số 7 185,0 2.405.000.000 481.000.000 500.000  
18 Thửa số 8 189,8 2.733.120.000 546.620.000 500.000  
Lô BT-03
19 Thửa số 4 185,0 2.405.000.000 481.000.000 500.000  
20 Thửa số 5 185,0 2.405.000.000 481.000.000 500.000  
21 Thửa số 6 185,0 2.405.000.000 481.000.000 500.000  
22 Thửa số 8 272,4 3.922.560.000 784.510.000 500.000  
Lô BT-04
23 Thửa số 1 353,4 8.092.860.000 1.618.570.000 500.000  
24 Thửa số 3 279,6 5.955.480.000 1.191.090.000 500.000  
25 Thửa số 4 264,2 5.627.460.000 1.125.490.000 500.000  
26 Thửa số 5 252,2 5.371.860.000 1.074.370.000 500.000  
27 Thửa số 6 246,1 5.241.930.000 1.048.380.000 500.000  
28 Thửa số 7 245,2 5.222.760.000 1.044.550.000 500.000  
Lô BT-05
29 Thửa số 1 239,1 5.092.830.000 1.018.560.000 500.000  
30 Thửa số 2 220,0 5.038.000.000 1.007.600.000 500.000  
Lô BT-06
31 Thửa số 1 248,1 5.681.490.000 1.136.290.000 500.000  
32 Thửa số 2 248,5 5.293.050.000 1.058.610.000 500.000  
33 Thửa số 3 247,0 5.261.100.000 1.052.220.000 500.000  
34 Thửa số 4 247,0 5.261.100.000 1.052.220.000 500.000  
35 Thửa số 6 248,0 5.282.400.000 1.056.480.000 500.000  
36 Thửa số 7 248,0 5.282.400.000 1.056.480.000 500.000  
37 Thửa số 8 254,8 5.834.920.000 1.166.980.000 500.000  
Lô BT-07
38 Thửa số 1 268,7 6.153.230.000 1.230.640.000 500.000  
39 Thửa số 2 248,0 5.282.400.000 1.056.480.000 500.000  
40 Thửa số 3 248,0 5.282.400.000 1.056.480.000 500.000  
41 Thửa số 4 248,0 5.282.400.000 1.056.480.000 500.000  
42 Thửa số 5 248,0 5.282.400.000 1.056.480.000 500.000  
43 Thửa số 6 250,0 5.325.000.000 1.065.000.000 500.000  
44 Thửa số 7 255,5 5.442.150.000 1.088.430.000 500.000  
45 Thửa số 8 267,9 5.706.270.000 1.141.250.000 500.000  
46 Thửa số 9 282,2 6.010.860.000 1.202.170.000 500.000  
47 Thửa số 10 296,9 6.323.970.000 1.264.790.000 500.000  
48 Thửa số 11 315,9 6.728.670.000 1.345.730.000 500.000  
49 Thửa số 12 343,1 7.856.990.000 1.571.390.000 500.000  
  Tổng cộng 11.721,5 215.496.550.000      

Lưu ý:

– Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có). Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

– Tiền hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp tài sản không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản);

– Tiền đặt trước (không có tiền lãi) của người tham gia đấu giá sẽ không được nhận lại trong các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản;

– Đối với 01 thửa đất, một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá (Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất khác nhau).

  1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

– Hiện trạng đất: Không có tài sản trên đất.

– Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

– Vị trí thửa đất đấu giá: Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

  1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính Phủ;

– Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc đối tượng tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND thành phố Sơn La phê duyệt và không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

Lưu ý: Tại một thửa đất, một hộ gia đình chỉ được 1 cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

  1. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá, bước giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá, trả giá nhiều vòng theo từng thửa đất.

– Cách thức trả giá: đồng/thửa.

– Trình tự đấu giá: Thực hiện theo quy định Điều 42 Luật Đấu giá tài sản 2016.

– Bước giá: 10.000.000 đồng/bước giá/vòng.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

– Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.

– Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản từ ngày 25/6/2024 đến ngày 10/7/2024 (trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Thời gian bán hồ sơ: Từ 8h00’ ngày 25/6/2024 đến 17h00’ ngày 10/7/2024.

– Địa điểm bán hồ sơ:

+ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

+ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc. Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La. Địa chỉ: Số 89, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc. Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Tham khảo thông tin tại: 

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;

+ Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Sơn La: https://thanhpho.sonla.gov.vn/;

+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trước 17h00’ ngày 10/7/2024. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ ngày 10/7/2024, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

  1. 8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 10/7/2024 đến 17h00’ ngày 12/7/2024, Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.  

+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thửa đất số…... tại khu………., thành phố Sơn La”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty tính đến 17 giờ 00 phút ngày 12/7/2024.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: Vào hồi 8h00’ ngày 13/7/2024 (Thứ bảy).

Địa điểm: Hội trường Chi cục Thuế khu vực thành phố Sơn La – Mường La. Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Mọi thông tin liên hệ:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La, địa chỉ: Số 89, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 02123.900.998 – 0384.761.968.

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ:  0917368080 – 0824413789.

– Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc, địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Điện thoại liên hệ:  0917368080 – 0824413789.

Bài viết liên quan