Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại xứ đồng Cống Vỡ, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

 1. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

– Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Ba Vì giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì, địa chỉ: Số 77 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

 1. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

 Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xứ đồng Cống Vỡ, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì (theo bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 21/09/2017 của UBND huyện Ba Vì và bản trích đo địa chính, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Xây dựng IDV Việt Nam lập, được UBND huyn Ba Vì xác nhn ngày 26/09/2022) các thửa đất đưa ra đấu giá (giai đoạn 1) với những thông tin cụ thể như sau:

STT Ký hiệu thửa đất Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2) Bước giá (đồng/m2) Tiền mua

hồ sơ (đồng/thửa đất/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng/thửa đất)
1 1 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
2 2 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
3 3 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
4 4 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
5 5 90,0 13.300.000 100.000 500.000 239.400.000
6 6 90,0 13.300.000 100.000 500.000 239.400.000
7 7 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
8 8 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
9 9 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
10 10 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
11 11 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
12 12 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
13 13 75,0 13.300.000 100.000 500.000 199.500.000
14 14 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
15 15 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
16 16 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
17 17 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
18 18 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
19 19 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
20 20 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
21 21 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
22 104 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
23 106 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
24 107 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
25 109 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
26 111 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
27 113 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
28 115 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
29 117 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
30 119 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
31 120 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
32 122 75,0 13.300.000 100.000 500.000 199.500.000
33 132 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
34 134 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
35 136 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
36 137 75,0 12.100.000 100.000 500.000 181.500.000
Tổng 36

thửa đất

2.730,0        

 

 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

 + Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

3.1 Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Người tham gia đấu giá phải từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật Dân sự ngày 24/11/2015;

3.2 Đối tượng không được tham gia đấu giá (Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016);

 1. a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
 2. b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
 3. c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
 4. d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c mục nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;

 1. e) Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước;

3.3. Người tham gia đấu giá có thể đăng ký tham dự đấu giá 01 hay nhiều thửa đất nhưng phải nộp mức thu tham dự đấu giá, tiền đặt trước tương ứng với số thửa đất đăng ký đấu giá.

 1. Hình thức và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên

Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất.

 1. Thời gian xem tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính):
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản đấu giá.
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú để xem tài sản đấu giá trong 02 ngày liên tiếp là ngày 13/12/2022 và ngày 14/12/2022 (giờ hành chính).
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian bán hồ sơ: Từ 08h00 phút ngày 02/12/2022 đến 17h00 phút ngày 16/12/2022 tại các địa điểm sau:

+ Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì (Địa chỉ: Số 77 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội);

+ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại:

+   Cổng thông tin tin quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/);

+ Cổng thông tin Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/);

+   Cổng thông tin điện tử UBND huyện Ba Vì (https://bavi.hanoi.gov.vn);

+ Cổng thông tin của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (http://daugiaanphu.com.vn/).

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong thời gian từ 08h00 phút đến 17h00 phút từ ngày 02/12/2022 đến ngày 16/12/2022.
 • Hình thức tiếp nhận hồ sơ đấu giá:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại:

+ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì (Địa chỉ: Số 77 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội).

+ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

 • Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi tới Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trước 17h00 phút ngày 16/12/2022. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00 phút ngày 16/12/2022, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại mục 2 Thông báo này.

 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/12/2022 đến 17h00 phút ngày 16/12/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

       + Số tài khoản: 110600409666.

       + Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN Nam Thăng Long – PGD Tố Hữu.

       + Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD), nộp tiền đặt trước thửa đất số ………….. (tên thửa đất đấu giá) tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì”.

Lưu ý:

       – Hộ gia đình, cá nhân có thể đăng ký đấu giá một (01) hay nhiều thửa đất với điều kiện phải mua hồ sơ và nộp khoản tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá.

– Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VietinBank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 16/12/2022.

– Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thì phải nộp lại Chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trước 17 giờ 00 phút ngày 16/12/2022.

– Trường hợp số lượng đơn đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng không tương ứng với tổng số tiền đặt trước khách hàng nộp mà khách hàng không ghi rõ ràng, cụ thể tên các thửa đất đăng ký tham gia đấu giá vào nội dung nộp tiền đặt trước thì khi xét các thửa đất đủ điều kiện sẽ xét các thửa đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các thửa đất còn lại. Các thửa đất được xét phải là các thửa đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.  

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đăng ký tham gia đấu giá thửa 3, 5, 6, 7 tại khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xứ đồng Cống Vỡ, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì. Ông A đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, tuy nhiên khi nộp khoản tiền đặt trước ông A chỉ nộp 450.000.000 đồng mà không ghi rõ ràng, cụ thể tên các thửa đất đăng ký tham gia đấu giá vào nội dung nộp tiền đặt trước. Vì vậy, khi xét các thửa đất đủ điều kiện sẽ xét các thửa đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước: Ông A đủ điều kiện tham gia đấu giá thửa 3, 5 (tổng số tiền đặt trước là 420.900.000 đồng), còn thừa 29.100.000 tuy nhiên không đủ để đặt trước cho 2 thửa đất còn lại, vì vậy ông A sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá 2 thửa đất 6, 7.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 19/12/2022 (Thứ Hai).
 • Địa điểm: Hội trường Hội trường UBND xã Sơn Đà, huyện Ba Vì (Địa chỉ: Thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

    Mọi thông tin liên hệ:

    – Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, số ĐT: 0363 022 775.

    – Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì, địa chỉ: Số 77 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, số ĐT: 02433.865.060.

Bài viết liên quan