Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất ở đối với 04 thửa đất trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn và xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 04 thửa đất trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn và xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

 

 1. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

– Đơn vị có tài sản đấu giá QSD đất: Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ. Địa chỉ: Số 102 Khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ. Địa chỉ: thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

     2.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 04 thửa đất trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn và xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích đất đấu giá là 608,14 m², gồm 04 thửa đất.

     2.2. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước

STT Ký hiệu lô đất, thửa đất đấu giá Diện tích
(m2/thửa)
Giá khởi

điểm

(đồng/m2)

Tổng giá trị theo giá khởi điểm

(đồng/thửa)

 

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng/thửa đất)
  TỔNG 608,14   15.724.429.000    
I Khu đất xen kẹt xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn
1 LK-01 198,07 28.100.000 5.565.767.000 500.000 1.113.153.400
II Khu Mái Sau, thôn Quyết Tiến, xã Hữu Văn
  ĐG-01 410,07   10.158.662.000    
2 LK1-1 189,94 31.000.000 5.888.140.000 500.000 1.177.628.000
3 LK1-17 115,91 19.400.000 2.248.654.000 500.000 449.730.800
4 LK1-18 104,22 19.400.000 2.021.868.000 500.000 404.373.600

 

 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính Phủ);

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua, nộp hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.  

 1. Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá và cách thức tổ chức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

  Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá: 200.000VNĐ/m²

  Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín 01 vòng (01 lần) đấu, kết quả được công bố công khai ngay sau khi hết thời gian bỏ phiếu trên cơ sở các phiếu trả giá hợp lệ. Việc xác định người trúng đấu giá được thực hiện theo quy định.

 1. Thời gian xem tài sản (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian kiểm tra thực địa: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu khu đất đấu giá tại thực địa hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 27/5/2024, 28/5/2024 (Trong giờ hành chính)
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
 • Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/5/2024 đến 17h00’ ngày 05/6/2024 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ.
 • Khách hàng có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng một trong hai hình thức sau:

Nộp trực tiếp hồ sơ tại địa điểm tiếp nhận:

+ Tại  Phòng 504, tầng 5 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ; Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú; Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; SĐT: 0917368080. Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo phải được tiếp nhận trước 17h00’ ngày 05/6/2024. Các trường hợp chuyển tới sau 17h00’ ngày 05/6/2024 sẽ không hợp lệ)

Tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại:

+   Cổng thông tin tin quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/);

+ Cổng thông tin Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/);

+   Cổng thông tin điện tử UBND huyện Chương Mỹ (https://chuongmy.hanoi.gov.vn/);

+ Cổng thông tin của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (http://daugiaanphu.com.vn/).

 1. Nộp tiền đặt trước, xét duyệt điều kiện khách hàng tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại mục 2 Thông báo này.

 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/6 đến 11h30’ ngày 07/6/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

         + Số tài khoản: 2233838383.

         + Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

         + Nội dung: Tên người đăng ký tham gia đấu giá CCCD số…. nộp tiền đặt trước ….(số lượng) thửa đất đăng ký tham gia đấu giá tại huyện Chương Mỹ.

Lưu ý:

Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 11 giờ 30 phút ngày 07/6/2024.

Xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: 14h30’ ngày 07/6/2024.

Niêm yết danh sách người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 08/6/2024 (Thứ Bảy).
 • Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ.

     Mọi thông tin liên hệ:

     – Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Điện thoại liên hệ: 0917.368.080.

Bài viết liên quan