Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất ở đối với 11 lô đất tại vùng quy hoạch Đồng Bài, thôn 5, xã Quỳnh Lộc và vùng quy hoạch xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện (giai đoạn 2), thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 11 lô đất tại vùng quy hoạch Đồng Bài, thôn 5, xã Quỳnh Lộc và vùng quy hoạch xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện

(giai đoạn 2), thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An, địa chỉ: Phòng 205, tòa nhà VCCI, Số 01, đường Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thị xã Hoàng Mai, địa chỉ: Khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 11 lô đất tại vùng quy hoạch Đồng Bài, thôn 5, xã Quỳnh Lộc và vùng quy hoạch xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện (giai đoạn 2), thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Cụ thể như sau:

 

TT Số lô Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2) Giá khởi điểm

(đồng/lô đất)

Tiền đặt trước

(đồng)

Giá tối thiểu phải trả (đồng) Tiền hồ sơ (đồng)
VÙNG QUY HOẠCH ĐỒNG BÀI, THÔN 5, XÃ QUỲNH LỘC
1 41 190,0 3.600.000 684.000.000 136.800.000 684.000.000 500.000
2 53 213,3 2.700.000 575.910.000 115.182.000 575.910.000 500.000
3 54 219,6 3.600.000 790.560.000 158.112.000 790.560.000 500.000
4 65 196,7 3.600.000 708.120.000 141.624.000 708.120.000 500.000
VÙNG QUY HOẠCH XỨ ĐỒNG ÔNG VẠN, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN (GĐ 2)
5 104 184,5 16.500.000 3.044.250.000 608.850.000 3.044.250.000 500.000
6 108 221,0 17.000.000 3.757.000.000 751.400.000 3.757.000.000 500.000
7 114 184,5 12.600.000 2.324.700.000 464.940.000 2.324.700.000 500.000
8 121 178,0 19.500.000 3.471.000.000 694.200.000 3.471.000.000 500.000
9 139 189,0 13.500.000 2.551.500.000 510.300.000 2.551.500.000 500.000
10 145 256,1 15.000.000 3.841.500.000 768.300.000 3.841.500.000 500.000
11 153 231,7 13.300.000 3.081.610.000 616.322.000 3.081.610.000 500.000
Tổng 2.264,4 24.830.150.000 4.966.030.000

 

 1. Mục đích, hình thức thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở

– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Thời gian niêm yết công khai, địa điểm bán, chốt hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 08/08/2023 đến ngày 08/09/2023.

Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và chốt hồ sơ (trong giờ hành chính): Từ 08h00p ngày 08/08/2023  đến 16h30p ngày 05/09/2023.

– Địa điểm bán hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An, UBND xã Quỳnh Lộc, UBND phường Quỳnh Thiện, Phòng Tư pháp UBND thị xã Hoàng Mai.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 14/08/2023 ngày 15/08/202
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Người tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Quỳnh Lộc, UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá hoặc đến tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An, trụ sở UBND xã Quỳnh Lộc, trụ sở UBND phường Quỳnh Thiện và trụ sở UBND thị xã Hoàng Mai để xem thông báo, thông tin các lô đất trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Ngày 05/09/2023, 06/09/2023 và đến 16h30p ngày 07/09/2023.  

– Người tham gia đấu giá phải xác định số tiền đặt trước, tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất đăng ký đấu giá và nộp tiền hoặc chuyển khoản theo thông tin:

* Tên chủ tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

* Số tài khoản: 115002945708 mở tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank), Chi Nhánh Bắc Nghệ An – PGD Hoàng Mai.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước và phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại xã Quỳnh Lộc/phường Quỳnh Thiện (Không ghi số lô, diện tích, vùng quy hoạch)

(Ví dụ: Nguyễn Văn A, 123456789123 nộp tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại Quỳnh Lộc/phường Quỳnh Thiện).

Lưu ý:                             

– Một giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền đặt trước chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất đấu giá, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền, không nộp tiền đặt trước của một lô đất đấu giá bằng nhiều giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền đặt trước. Giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền không đúng quy định trên thì người đó không được tham gia đấu giá.

– Trường hợp nộp tiền thay thì phải thể hiện rõ họ tên người nộp và người được nộp thay (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước, tiền lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất tại Quỳnh Lộc/phường Quỳnh Thiện cho Nguyễn Văn B, số CCCD/CMND 012345678912).

Thời gian nộp tiền đặt trước hợp lệ căn cứ theo thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An, tính đến 16h30p ngày 07/09/2023.

– Với hình thức chuyển tiền đặt trước bằng hình thức internet banking và mobile banking người tham gia đấu giá chụp lệnh chuyển tiền thành công để công ty đối chiếu với sao kê ngân hàng.

 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá bỏ vào thùng phiếu:

– Thời gian khai mạc niêm phong thùng phiếu: 08h00p ngày 08/09/2023.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ phong bì trả giá vào hòm phiếu: Từ 08h00p đến 09h30p ngày 08/09/2023 (Phong bì trả giá chứa Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá).

– Thời gian niêm phong miệng thùng phiếu: 09h30p ngày 08/09/2023.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 09h40p ngày 08/09/2023 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Tại Hội trường UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

 1. Hình thức và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Trả giá theo lô đất.

– Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả.

 1. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá:

9.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai;

+ Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó..

9.2. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

 1. a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng

lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

 1. b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
 2. c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
 3. d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

 1. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

– Người tham gia đấu giá thuộc đối tượng quy định tại khoản 9.1 Điều 9 Thông báo này;

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

– Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của một người khác để tham gia đấu giá đối với 01 lô (thửa) đất trong cùng 01 khu quy hoạch.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Nghệ An);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn);

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ, tiền đặt trước;

– Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). Việc ủy quyền phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp.

Lưu ý:

* Không dùng bút mực đỏ, bút tẩy nhanh, bút bay màu, bút tự xóa/xóa được để ghi vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá (Những hồ sơ này được coi như không hợp lệ);

* Chữ ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu trả giá, Biên bản đấu giá, Danh sách trúng đấu giá phải trùng chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền. Trường hợp sai lệch chữ ký sẽ bị coi là không hợp lệ và không được công nhận kết quả trúng đấu giá;

* Người tham gia đấu giá khi tham gia buổi công bố giá phải mang theo giấy nộp tiền đặt trước và Chứng minh nhân dân/CCCD/HC hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc);

* Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc 02 bản sao Căn cước Công dân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực kèm Phong bì trả giá gồm Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá;

* Trường hợp nhận uỷ quyền phải có Hợp đồng ủy quyền theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư pháp. Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của một người khác đối với 01 lô đất.

* Khi Công ty thông báo mời người tham gia đấu giá vào nghe công bố giá, mà sau 05 phút không có mặt thì xem như vắng mặt không có lý do, người đó bị cấm quyền tham gia buổi công bố giá, tiền đặt trước bị tịch thu theo quy định.

* Thông báo này thay cho Giấy mời tham gia buổi công bố giá vào 09h40p ngày 08/09/2023 tại UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Nghệ An, địa chỉ: Phòng 205, tòa nhà VCCI, Số 01, đường Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. SĐT: 092.678.8585.

Bài viết liên quan