Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất ở đối với 14 thửa đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở khu Khu Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

 1. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

– Đơn vị có tài sản đấu giá QSD đất: Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

     Khu Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên với tổng diện tích đất đấu giá là 1.935,06 m2 với 14 thửa đất, khu đất được quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và được UBND huyện phê duyệt ngày 23/3/2022. Về công tác GPMB và xây dựng HTKT khu đất tại khu Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như san nền, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống rãnh thoát nước, cột điện và được kết nối với hạ tầng sẵn có trong khu dân cư liền kề tại địa phương.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

 

Tổng số tiền theo giá khởi điểm (đ/thửa)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

 

 

Khu Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 132,00 12.500.000 1.650.000.000 100.000 500.000 330.000.000
29 132,00 11.500.000 1.518.000.000 100.000 500.000 303.600.000
30 132,00 11.500.000 1.518.000.000 100.000 500.000 303.600.000
31 132,00 11.500.000 1.518.000.000 100.000 500.000 303.600.000
32 132,00 11.500.000 1.518.000.000 100.000 500.000 303.600.000
33 132,00 11.500.000 1.518.000.000 100.000 500.000 303.600.000
34 182,50 12.500.000 2.281.250.000 100.000 500.000 456.250.000
35 180,53 12.500.000 2.256.625.000 100.000 500.000 451.325.000
36 142,42 11.500.000 1.637.830.000 100.000 500.000 327.566.000
37 137,45 11.500.000 1.580.675.000 100.000 500.000 316.135.000
38 132,48 11.500.000 1.523.520.000 100.000 500.000 304.704.000
39 127,52 11.500.000 1.466.480.000 100.000 500.000 293.296.000
40 122,55 11.500.000 1.409.325.000 100.000 500.000 281.865.000
41 117,61 12.500.000 1.470.125.000 100.000 500.000 294.025.000
Tổng   1.935,06   22.865.830.000     4.573.166.000

 

 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính Phủ);

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.  

 1. Hình thức và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá một vòng theo từng thửa đất.

 1. Thời gian xem tài sản (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian kiểm tra thực địa: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu khu đất đấu giá tại thực địa hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 01/4/2024, 02/4/2024 (Trong giờ hành chính)
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/03/2024 đến 17h00’ ngày 10/4/2024 (trong giờ hành chính), cụ thể như sau:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú: Từ ngày 22/03/2024 đến 17h00’ ngày 10/04/2024;

+ Tại trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 22/03, 25/03, 28/03, 01/04, 04/04, 08/04, 09/04 đến 17h00’ ngày 10/04/2024.

Tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại:

+   Cổng thông tin tin quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/);

+ Cổng thông tin Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/);

+   Cổng thông tin điện tử UBND huyện Phú Xuyên (phuxuyen.hanoi.gov.vn);

+ Cổng thông tin của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (http://daugiaanphu.com.vn/).

 1. Nộp tiền đặt trước, xét duyệt điều kiện khách hàng tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại mục 2 Thông báo này.

 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/04/2024 đến 17h00 ngày 12/04/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

       + Số tài khoản: 3311129999.

       + Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Hoặc:

+ Số tài khoản: 110600409666.

+ Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

       + Nội dung: Tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước (thửa đất số…) xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Lưu ý:

Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2024.

Xét duyệt điều kiện: Xét tư cách người tham gia đấu giá: 18h00’ ngày 12/4/2024. Niêm yết danh sách người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 13/4/2024 (Thứ 7).
 • Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

    Mọi thông tin liên hệ:

    – Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Điện thoại liên hệ: 0917.368.080.

    – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 091.233.3868./.

Bài viết liên quan