Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân, gồm 10 lô thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ l/500 xen cư đất ở khu mạ Đồng Thong, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 06/11/2020.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Hà Trung, địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân, gồm 10 lô thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ l/500 xen cư đất ở khu mạ Đồng Thong, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 06/11/2020, cụ thể như sau:

STT Lô số Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ

(đồng/m2)

Tổng giá khởi điểm mỗi lô đất

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (đồng)
1 Lô 03 182 2.400.000 436.800.000 87.360.000 200.000
2 Lô 04 182 2.400.000 436.800.000 87.360.000 200.000
3 Lô 05 184 2.400.000 441.600.000 88.320.000 200.000
4 Lô 06 184 2.400.000 441.600.000 88.320.000 200.000
5 Lô 09 216 2.600.000 561.600.000 112.320.000 500.000
6 Lô 20 150 2.100.000 315.000.000 63.000.000 200.000
7 Lô 22 167,4 2.100.000 351.540.000 70.308.000 200.000
8 Lô 24 189 2.100.000 396.900.000 79.380.000 200.000
9 Lô 25 202,5 2.100.000 425.250.000 85.050.000 200.000
10 Lô 26 215 2.100.000 451.500.000 90.300.000 200.000
TỔNG: 10 lô 1.871,9   4.258.590.000    

Lưu ý: Mức giá khởi điểm trên không bao gồm lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính khác khi sử dụng đất./.

 1. Hình thức, mục đích, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá giao quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ; tiền đặt trước.

Giấy/Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá 01 (một) vòng duy nhất. Trả giá theo 01m2 đất.

 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 17/11/2022 và ngày 18/11/2022.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Hà Bắc, huyện Hà Trung hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

– Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ:

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Hà Bắc: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút từ ngày 14/11/2022 đến ngày 26/11/2022.

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút từ ngày 14/11/2022 đến ngày 26/11/2022.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Ngày 24/11, 25/11 đến 11h00’ ngày 28/11/2022.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.

+ Số tài khoản: 3531234568888.

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hà Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Agribank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú- Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 11h00’ ngày 28/11/2022.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h00 phút ngày 29/11/2022 (Thứ Ba).

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự cuộc đấu  giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ĐT: 0974.487.448 hoặc 0915.102.408.

 

Bài viết liên quan