Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất ở tại các khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc; Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở tại các khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc; Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

 

 1. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

– Đơn vị có tài sản đấu giá QSD đất: Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

     2.1. Khu đấu giá QSD đất Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến:

     Khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến với tổng diện tích đất đấu giá là 1.141,30 m2 với 11 thửa đất, khu đất có mặt tiếp giáp đường tỉnh lộ 428 (trục đường đi liên xã Bạch Hạ, Tri Thủy, Minh Tân và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cách Quốc lộ 1A khoảng 1,5km.

       Vị trí khu đất

 đấu giá 

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

 

 

Khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 134,70 17.500.000 100.000 500.000 471.450.000
02 100,00 15.000.000 100.000 500.000 300.000.000
03 100,00 15.000.000 100.000 500.000 300.000.000
04 100,00 15.000.000 100.000 500.000 300.000.000
05 100,00 15.000.000 100.000 500.000 300.000.000
06 100,00 15.000.000 100.000 500.000 300.000.000
09 95,00 13.300.000 100.000 500.000 252.700.000
38 139,80 17.500.000 100.000 500.000 489.300.000
40 84,80 13.300.000 100.000 500.000 225.568.000
55 93,50 13.300.000 100.000 500.000 248.710.000
56 93,50 13.300.000 100.000 500.000 248.710.000
Tổng   1.141,30        

 

 

2.2. Khu đấu giá QSD đất Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ:

Khu Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ với tổng diện tích đất đấu giá là   345,0 m2 với 03 thửa đất, vị trí khu đất thuộc làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, nằm cạnh trường Tiểu học xã Chuyên Mỹ, đối diện là Trường Trung học cơ sở xã Chuyên Mỹ, cách UBND xã Chuyên Mỹ khoảng 600m.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

Khu Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ 16 115,00 12.000.000 100.000 500.000 276.000.000
19 115,00 12.000.000 100.000 500.000 276.000.000
22 115,00 12.000.000 100.000 500.000 276.000.000
Tổng   345,0        

 

2.3. Khu đấu giá QSD đất Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên:

Khu Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là  189,55 m2 với 02 thửa đất. Khu đất đấu giá có mặt tiếp giáp với đường bê tông rộng khoảng 6m, nằm trong khu dân cư tiểu khu Đại Nam, cách Quốc lộ 1A khoảng 600m.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

Khu Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên 31 97,01 9.000.000 100.000 500.000     174.618.000
32 92,54 9.000.000 100.000 500.000     166.572.000
Tổng   189,55        

2.4. Khu đấu giá QSD đất Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc:

Khu Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 494,0 m2 với 04 thửa đất, vị trí khu đất nằm trong khu dân cư thôn Tư Sản thuộc làng nghề tiểu thủ công nghiệp mây tre giang đan guột tế xuất khẩu cách trụ sở UBND xã Phú Túc khoảng 300m.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

Khu Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc 02 120,00 11.600.000 100.000 500.000 278.400.000
03 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
08 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
10 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
Tổng   494,40        

 

2.5. Khu đấu giá QSD đất tại Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng:

Khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng với diện tích đất đấu giá là 131,22 m2 đối với 01 thửa đất, vị trí khu đất nằm cạnh trục chính khu dân cư thôn Nội, cách UBND xã Văn Hoàng khoảng 600m, cách UBND xã Văn Tự, huyện Thường Tín và Quốc lộ 1A khoảng 2,5km.

Vị trí khu đất

 đấu giá 

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)
Khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng 19 131,22 4.700.000 100.000 500.000 123.346.800
Tổng   131,22        

 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Riêng Khu Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội có mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị;

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013;

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.  

 1. Hình thức và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá một vòng theo từng thửa đất.

 1. Thời gian kiểm tra thực địa (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian kiểm tra thực địa: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu khu đất đấu giá tại thực địa hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 30/10/2023, 31/10/2023 (Trong giờ hành chính)
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, xét điều kiện khách hàng (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/10/2023 đến 17h00’ ngày 02/11/2023 (trong giờ hành chính), cụ thể như sau:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú: Từ ngày 20/10/2023 đến 17h00’ ngày 02/11/2023;

+ Tại trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 20, 23, 26, 30, 31/10/2023, ngày 01/11/2023 và đến 17h00’ ngày 02/11/2023.

Tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại:

+   Cổng thông tin tin quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/);

+ Cổng thông tin Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/);

+   Cổng thông tin điện tử UBND huyện Phú Xuyên (phuxuyen.hanoi.gov.vn);

+ Cổng thông tin của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (http://daugiaanphu.com.vn/).

Xét duyệt điều kiện: Xét tư cách người tham gia đấu giá: 18h00’ ngày 03/11/2023. Niêm yết danh sách người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại mục 2 Thông báo này.

 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/11/2023 đến 17h00 phút ngày 03/11/2023. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

       + Số tài khoản: 3311129999.

       + Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

       + Nội dung: Tên người đăng ký tham gia đấu giá  nộp tiền đặt trước (thửa đất số…) tại…(khu đất đấu giá), thôn….., xã……, huyện Phú Xuyên.

Lưu ý:

Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 05/11/2023 (Chủ nhật).
 • Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

    Mọi thông tin liên hệ:

    – Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Điện thoại liên hệ: 0917.368.080.

    – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 091.233.3868./.

Bài viết liên quan