Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Số 1, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Đợt 5).

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Định, địa chỉ: Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Số 1, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, gồm 13 lô đất (MBQH được phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 05/3/2018, được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND huyện Yên Định), cụ thể như sau:

STT Lô số Diện tích (m2) Giá khởi điểm để đấu giá (đồng/m2) Giá trị QSD đất khởi điểm để đấu giá (đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng/lô) Tiền hồ sơ (đồng/bộ) Ghi chú
I. Khu CLA (05 lô)
1 CLA:03 142.25 20.500.000 2.916.125.000 583.225.000 500.000
2 CLA:14 125.0 11.200.000 1.400.000.000 280.000.000 500.000  
3 CLA:15 125.0 11.200.000 1.400.000.000 280.000.000 500.000  
4 CLA:16 125.0 11.200.000 1.400.000.000 280.000.000 500.000  
5 CLA:18 125.0 11.200.000 1.400.000.000 280.000.000 500.000  
II. Khu CLD (01 lô)
6 CLD:15 227.9 9.000.000 2.461.320.000 492.264.000 500.000 Hai mặt đường
III. Khu CLE (05 lô)
7 CLE:09 198.8 9.000.000 2.147.040.000 429.408.000 500.000 Hai mặt đường
8 CLE:11 117.0 9.700.000 1.134.900.000 226.980.000 500.000  
9 CLE:12 109.0 9.700.000 1.057.300.000 211.460.000 500.000  
10 CLE:13 100.8 9.700.000 977.760.000 195.552.000 500.000  
11 CLE:14 92.5 9.700.000 897.250.000 179.450.000 500.000  
IV. Khu BT1 (01 lô)
12 BT1:04 400.0 7.600.000 3.040.000.000 608.000.000 500.000
V. Khu BT2 (01 lô)
13 BT2:09 397.6 8.500.000 4.055.520.000 811.104.000 500.000 Hai mặt đường
TỔNG   2285.85   24.287.215.000      

 

  1. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

– Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55 Luật Đất đai, Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: 

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

  1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá một vòng đấu. Trả giá theo lô đất.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 13/03/2023 và ngày 14/03/2023.

– Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 8h00 phút ngày 02/03/2023 đến 16h30 phút ngày 20/03/2023 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Quán Lào và tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa.

 

  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 20/03/2023 đến 11h30 phút ngày 22/03/2023.

– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.

+ Số tài khoản: 3519234568888.

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hoá, địa chỉ: số 56 phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD/HC)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 11h30’ ngày 22/03/2023.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc giá:

– Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 23/03/2023 (Thứ Năm).

– Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

   – Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) hoặc sổ hộ khẩu và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 – 0942.738.991.

 

 

Nơi nhận:                                                                            

– UBND huyện Yên Định;

 Phòng TN&MT huyện Yên Định;

– UBND thị trấn Quán Lào;

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

– Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;

– Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa;

– Báo Thanh Hóa;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

   NHẤT AN PHÚ – CN THANH HÓA

 

Bài viết liên quan