Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng 16 lô đất ở Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân, địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 16 lô đất ở Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

STT Tên lô đất Diện tích (m²) Giá đất khởi điểm để đấu giá
(đồng/m²)
Giá trị QSD đất khởi điểm để đấu giá (đồng/lô đất) Tiền đặt trước (đồng/lô đất) Tiền mua hồ sơ

(đồng/bộ)

1 LK01: 07 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
2 LK01: 08 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
3 LK05: 03 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
4 LK05: 04 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
5 LK05: 05 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
6 LK05: 06 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
7 LK05: 07 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
8 LK05: 08 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
9 LK05: 09 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
10 LK05: 10 100 7.040.000 704.000.000 140.800.000 500.000
11 LK05: 11 100 7.040.000 704.000.000 140.800.000 500.000
12 LK06: 05 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
13 LK06: 06 120 7.040.000 844.800.000 168.960.000 500.000
14 LK06: 07 100 7.040.000 704.000.000 140.800.000 500.000
15 LK06: 08 100 7.040.000 704.000.000 140.800.000 500.000
16 LK06: 09 138 7.040.000 971.520.000 194.304.000 500.000
Tổng 16 lô 1.858 13.080.320.000 2.616.064.000

         Mức giá khởi điểm trên là mức giá đã bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn giao đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở (Dùng để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch).

– Thời hạn giao đất: Giao đất lâu dài.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: 

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa) được đựng bảo mật trong một phong bì nhỏ, có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn).

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Văn bản uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người tham gia đấu giá nộp đầy đủ hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo đúng quy định mới đủ điều kiện tham gia đấu giá.

  1. Hình thức và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

– Cách thức đấu giá: Đấu 01 (một) vòng duy nhất. Trả giá theo lô đất.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 12/12/2023 và ngày 13/12/2023.

– Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Người tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng: Từ 08h00 phút đến 16h30 phút các ngày  19/12/2023, 20/12/2023 và 21/12/2023.

– Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa: Từ 08h00 phút ngày 08/12/2023 đến 16h30 phút ngày 22/12/2023.

  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 20/12/2023 đến hết ngày 22/12/2023.

– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản trong thời gian quy định theo chỉ dẫn của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến hết ngày 22/12/2023.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian: Vào hồi 14h30 phút ngày 25/12/2023 (Thứ Hai)

– Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Tại cuộc đấu giá, nếu người tham gia đấu giá vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 – 0942.738.991.

 

Bài viết liên quan