Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất 30 lô đất thuộc MBQH khu dân cư Đồng Ben, tổ dân phố Hoàng Giang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất 30 lô đất thuộc MBQH khu dân cư Đồng Ben, tổ dân phố Hoàng Giang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa.

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Thủy, địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Địa điểm, vị trí: Các khu đất đấu giá theo mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng đất ở tỷ lệ 1/500 điểm dân cư khu Đồng Ben, tổ dân phố Hoàng Giang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 28/11/2019)

– Tổng diện tích đấu giá (30 lô): 3.285,3 m².

– Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng theo MBQH đã được phê duyệt.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 19.848.880.000 đồng, cụ thể như sau:

TT Ký hiệu lô Diện tích
(m²)
Đơn giá khởi điểm để đấu giá QSD đất (đồng/m²) Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá (đồng/lô) Tiền đặt trước/01 hồ sơ (đồng) Tiền hồ sơ (đồng/bộ) Ghi chú
Khu A 360,0          
1 Lô A:02 120,0 5.850.000 702.000.000 140.400.000 500.000 Đường QH 7,5m
2 Lô A:03 120,0 5.850.000 702.000.000 140.400.000 500.000
3 Lô A:05 120,0 5.850.000 702.000.000 140.400.000 500.000
Khu B 2.599,8          
4 Lô B:02 133,0 5.850.000 778.050.000 155.610.000 500.000 Đường QH 7,5m
5 Lô B:03 115,8 5.850.000 677.430.000 135.486.000 500.000
6 Lô B:12  

100,0

6.100.000 610.000.000 122.000.000  

500.000

Đường QH 7,5m hướng cây xanh
7 Lô B:13 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000 Đường QH 7,5m
8 Lô B:14 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
9 Lô B:15 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
10 Lô B:16 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
11 Lô B:17 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
12 Lô B:18 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
13 Lô B:19 120,0 5.850.000 702.000.000 140.400.000 500.000
14 Lô B:20 115,5 7.200.000 831.600.000 166.320.000 500.000 Đường QH 10,5m và đường QH 7,5m
15 Lô B:21 120,0 6.160.000 739.200.000 147.840.000 500.000 Bám đường 10,5m
16 Lô B:22 120,0 6.160.000 739.200.000 147.840.000 500.000
17 Lô B:23 120,0 6.160.000 739.200.000 147.840.000 500.000
18 Lô B:24 120,0 6.160.000 739.200.000 147.840.000 500.000
19 Lô B:25 115,5 7.200.000 831.600.000 166.320.000  

500.000

Đường QH 10,5m và đường QH 7,5m
20 Lô B:26 120,0 5.850.000 702.000.000 140.400.000 500.000 Đường QH 7,5m
21 Lô B:27 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
22 Lô B:28 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
23 Lô B:29 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
24 Lô B:30 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
25 Lô B:31 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
26 Lô B:32 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
27 Lô B:33  

100,0

6.100.000 610.000.000 122.000.000  

500.000

Đường QH 7,5m hướng cây xanh
Khu C 325,5          
28 Lô C:01 125,5 6.800.000 853.400.000 170.680.000 500.000 Đường QH 7,5m và 7,5m
29 Lô C:03 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000 Đường QH 7,5m
30 Lô C:22 100,0 5.850.000 585.000.000 117.000.000 500.000
Tổng cộng 3.285,3   19.848.880.000 3.969.776.000

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

 1. Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

– Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải là chủ hộ hoặc phải được chủ hộ ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn);

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 24/7/2023 và ngày 25/7/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ 08h00 phút ngày 17/7/2023 đến 16h30 phút ngày 31/7/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 31/7/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 31/7/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/8/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 16 giờ 30 phút ngày 02/8/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 03/8/2023 (Thứ Năm).
 • Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

Bài viết liên quan