Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất 32 lô đất ở MBQH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thôn 6, Thôn 7, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất 32 lô đất ở MBQH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thôn 6, Thôn 7, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Triệu Sơn, địa chỉ: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá gồm 32 lô đất ở: Từ LK-01 đến LK-32 Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thôn 6, Thôn 7, xã Dân Quyền được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt ngày 30/8/2021.

– Tổng diện tích 32 lô đất: 4.444,5 m2.

– Hiện trạng khu đất: Đã GPMB, hạ tầng kỹ thuật: đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 23.043.896.000 đồng, cụ thể như sau:

TT Vị trí lô

Ký hiệu lô

Diện tích
(m²)
Giá đất cụ thể (đồng/m²) Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá (đồng/lô) Tiền đặt trước/01 hồ sơ (đồng) Tiền hồ sơ (đồng/bộ) Ghi chú
1 LK-01 123,0 5.400.000 664.200.000 132.840.000 500.000 2 mặt đường (hệ số 1,2)
2 LK-02 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000  
3 LK-03 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000  
4 LK-04 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000  
5 LK-05 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000  
6 LK-06 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000  
7 LK-07 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000  
8 LK-08 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000
9 LK-09 125,0 4.700.000 587.500.000 117.500.000 500.000 Tiếp giáp công viên
10 LK-10 125,0 4.700.000 587.500.000 117.500.000 500.000 Tiếp giáp công viên
11 LK-11 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000
12 LK-12 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000
13 LK-13 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000
14 LK-14 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000
15 LK-15 125,0 4.500.000 562.500.000 112.500.000 500.000  
16 LK-16 250,5 5.160.000 1.292.580.000 258.516.000 500.000 2 mặt đường (hệ số 1,2)
17 LK-17 240,6 6.360.000 1.530.216.000 306.043.200 500.000 2 mặt đường (hệ số 1,2)
18 LK-18 169,0 5.500.000 929.500.000 185.900.000 500.000  
19 LK-19 169,0 5.500.000 929.500.000 185.900.000 500.000  
20 LK-20 164,5 5.500.000 904.750.000 180.950.000 500.000  
21 LK-21 155,5 5.500.000 855.250.000 171.050.000 500.000  
22 LK-22 146,5 5.500.000 805.750.000 161.150.000 500.000  
23 LK-23 140,3 5.700.000 799.710.000 159.942.000 500.000 Tiếp giáp công viên
24 LK-24 131,7 5.700.000 750.690.000 150.138.000 500.000 Tiếp giáp công viên
25 LK-25 128,7 5.500.000 707.850.000 141.570.000 500.000  
26 LK-26 126,7 5.500.000 696.850.000 139.370.000 500.000  
27 LK-27 125,5 5.500.000 690.250.000 138.050.000 500.000  
28 LK-28 125,0 5.500.000 687.500.000 137.500.000 500.000  
29 LK-29 125,0 5.500.000 687.500.000 137.500.000 500.000  
30 LK-30 125,0 5.500.000 687.500.000 137.500.000 500.000  
31 LK-31 125,0 5.500.000 687.500.000 137.500.000 500.000  
32 LK-32 123,0 6.600.000 811.800.000 162.360.000 500.000 2 mặt đường (hệ số 1,2)
Tổng cộng 4.444,5   23.043.896.000 4.608.779.200

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

 1. Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn giao đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

– Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải là chủ hộ hoặc phải được chủ hộ ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn);

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 27/7/2023 và ngày 28/7/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ 08h00 phút ngày 21/7/2023 đến 16h30 phút ngày 06/8/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 06/8/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Ngày 04/8/2023, ngày 07/8/2023 và đến 11 giờ 30 phút ngày 08/8/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 11 giờ 30 phút ngày 08/8/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 09/8/2023 (Thứ Tư).
 • Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

Bài viết liên quan