Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở Khu tái định cư thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở Khu tái định cư thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân; địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở Khu tái định cư thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

STT Lô đất số Diện tích (m²) Đơn giá

(đồng/m²)

Thành tiền

(đồng/lô)

Số tiền đặt trước

(đồng/lô)

 Tiền hồ sơ (đồng/bộ)
Khu tái định cư thôn Bột Thượng
1 01 255        6.276.000       1.600.380.000           320.076.000            500.000
2 09 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
3 10 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
4 11 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
5 12 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
6 13 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
7 14 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
8 15 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
9 16 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
10 17 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
11 18 126        5.230.000          658.980.000           131.796.000            500.000
12 19 196        6.276.000       1.230.096.000           246.019.200            500.000
13 20 212        5.070.000       1.074.840.000           214.968.000            500.000
14 21 126        3.030.000          381.780.000             76.356.000            200.000
15 22 126        3.030.000          381.780.000             76.356.000            200.000
16 23 126        3.030.000          381.780.000             76.356.000            200.000
17 24 126        3.030.000          381.780.000             76.356.000            200.000
18 25 126        3.030.000          381.780.000             76.356.000            200.000
Tổng             2.553       12.404.016.000        2.480.803.200        

 

 Mức giá khởi điểm trên là mức giá đã bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn giao đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở (Dùng để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch).

– Thời hạn giao đất: Giao đất lâu dài.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55 Luật Đất đai, Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: 

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa) được đựng bảo mật trong một phong bì nhỏ, có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn).

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng  uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Khách hàng nộp đầy đủ hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo đúng quy định mới đủ điều kiện tham gia đấu giá.

  1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Cách thức đấu giá: Đấu 01 (một) vòng duy nhất, Trả giá theo lô đất.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 17/07/2023 và ngày 18/07/2023.

– Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Sinh: Từ 8h00 phút ngày 25/07/2023 đến 16h30 phút ngày 27/07/2023.

– Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa: Từ 8h00 phút ngày 13/07/2023 đến 16h30 phút ngày 27/07/2023.

  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 26/07/2023 đến 16h30 phút ngày 28/07/2023.

– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16h30’ ngày 28/07/2023.

9, Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 30/07/2023 (Chủ Nhật).

– Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 – 0237.2234.888 – 0942.738.991.

Bài viết liên quan