Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất khu dân cư thôn Trung Tiến, xã Hoằng Quỳ thuộc MBQH số 06/MBQH-UBND được phê duyệt ngày 23/02/2021, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất khu dân cư thôn Trung Tiến, xã Hoằng Quỳ thuộc MBQH số 06/MBQH-UBND được phê duyệt ngày 23/02/2021, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

 

 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Hoằng Hóa. Địa chỉ: Phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất khu dân cư thôn Trung Tiến, xã Hoằng Quỳ thuộc MBQH số 06/MBQH-UBND được phê duyệt ngày 23/02/2021, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

– Tổng diện tích đấu giá (26 lô): 3.991,0 m2

– Hiện trạng: Đã có đường giao thông.

– Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá: Đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 20.543.360.000 đồng, cụ thể như sau:

TT Tên Lô Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm/01 lô đất (đồng) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)/01 lô đất Tiền hồ sơ tham gia đấu giá
1 A1 162.50 5,800,000 942,500,000 189,000,000 500,000
2 A2 162.50 5,800,000 942,500,000 189,000,000 500,000
3 A3 170.50 6,960,000 1,186,680,000 238,000,000 500,000
4 A4 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
5 A5 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
6 A6 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
7 A7 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
8 A8 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
9 A9 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
10 A10 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
11 A11 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
12 A12 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
13 A13 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
14 A14 170.50 6,960,000 1,186,680,000 238,000,000 500,000
15 A15 162.50 5,800,000 942,500,000 189,000,000 500,000
16 A16 162.50 5,800,000 942,500,000 189,000,000 500,000
17 A17 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
18 A18 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
19 A19 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
20 A20 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
21 A21 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
22 A22 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
23 A23 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
24 A24 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
25 A25 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
26 A26 150.00 4,800,000 720,000,000 144,000,000 500,000
TỔNG 26 lô 3991.0 20,543,360,000 4,112,000,000

         Mức giá trên bao gồm kinh phí bồi thường GPMB, chi phí nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa và chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai 2013; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định đã được nêu tại mục 3.1.

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

– Trong một gói đấu giá: Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá;

– Đối với hộ gia đình tham gia đấu giá: phải là chủ hộ (nếu chủ hộ ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật), chỉ được cử 01 người là chủ hộ tham gia đấu giá tại phiên đấu giá;

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn);

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

–  Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

– Cách thức đấu giá: Đấu giá một vòng. Trả giá theo lô đất.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 01/08/2023 và ngày 02/08/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND tại Hoằng Quỳ hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 24/07/2023 đến 16h30 phút ngày 07/08/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 07/08/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Từ ngày 07/08/2023 đến 11h30’ ngày 09/08/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.

+ Số tài khoản: 3519234568888.

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hoá, địa chỉ: Số 56 phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 11 giờ 30 phút ngày 09/08/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 10/08/2023 (Thứ Năm).
 • Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) hoặc sổ hộ khẩu và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

Bài viết liên quan