Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất đối với 27 lô đất tại khu dân cư thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 07/07/2021, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Hoằng Hóa. Địa chỉ: Phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– 27 lô đất tại khu dân cư thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 07/07/2021, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

– Tổng diện tích đấu giá (27 lô): 4.055,30 m2

– Hiện trạng: Đã có đường giao thông.

– Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá: Đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 37.795.032.000 đồng, cụ thể như sau:

STT
số
 Diện tích (m2) Giá đất khởi  điểm để đấu giá

(đồng/m2)

Giá trị QSD đất khởi điểm để đấu giá

(đồng/lô đất)

Tiền đặt trước
để đấu giá
(đồng)
Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)
MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 07/7/2021 (thôn Phượng Ngô 2)
1 LK 01 235.30 13.440.000 3.162.432.000 632.000.000 500.000
2 LK 02 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
3 LK 03 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
4 LK 04 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
5 LK 05 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
6 LK 06 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
7 LK 07 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
8 LK 08 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
9 LK 09 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
10 LK 10 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
11 LK 11 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
12 LK 12 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
13 LK 13 147.00 11.200.000 1.646.400,000 329.000.000 500.000
14 LK 32 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
15 LK 33 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
16 LK 34 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
17 LK 35 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
18 LK 36 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
19 LK 37 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
20 LK 38 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
21 LK 39 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
22 LK 40 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
23 LK 41 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
24 LK 42 147.00 7.000.000 1.029.000.000 205.000.000 500.000
25 LK 43 147.00 7.600.000 1.117.200.000 223.000,000 500.000
26 LK 44 147.00 7.600.000 1.117.200.000 223.000,000 500.000
27 LK 45 145.00 9.120.000 1.322.400.000 264.000,000 500.000
Tổng 27 lô 4.055,30 37.795.032.000 7.545.000.000  

 

        Mức giá trên bao gồm kinh phí bồi thường GPMB, chi phí nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa và chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai 2013; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

–  Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

– Cách thức đấu giá: Đấu giá một vòng. Trả giá theo lô đất.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 14/03/2023 và ngày 15/03/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND tại Hoằng Lưu hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 09/03/2023 đến 16h30 phút ngày 24/03/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 24/03/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Từ ngày 22/03/2023 đến 16h30’ ngày 24/03/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.

+ Số tài khoản: 3519234568888.

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hoá, địa chỉ: Số 56 phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 16 giờ 30 phút ngày 24/03/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 8h00 phút ngày 27/03/2023 (Thứ Hai).
 • Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) hoặc sổ hộ khẩu và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

Bài viết liên quan