Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất đối với 33 lô đất ở trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CN THANH HÓA  

Số: 124/2023/TB-ĐGNAP-CNTH

V/v: Đấu giá quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2023

 

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất đối với 33 lô đất ở trên địa bàn xã Tượng Sơn,

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nông Cống, địa chỉ: Tiểu khu Bắc Giang, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Quyền sử dụng đất đối với 33 lô đất ở trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Tượng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện Nông Cống).

– Tổng diện tích đấu giá (33 lô): 5.775 m².

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là: 26.302.500.000 đồng, cụ thể như sau:

TT Lô số

(Ký hiệu lô)

Diện tích
(m²)
Đơn giá khởi điểm để đấu giá QSD đất (đồng/m²) Hệ số Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá (đồng/lô) Tiền đặt trước/01 hồ sơ (đồng) Tiền hồ sơ (đồng/bộ) Ghi chú
MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Tượng Sơn (Phê duyệt tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBNd huyện Nông Cống)
1 1 175.0 4,500,000 1.2 945,000,000 189,000,000 500,000 2 MT
2 2 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
3 3 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
4 4 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
5 5 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
6 6 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
7 8 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
8 9 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
9 10 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
10 11 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
11 12 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
12 13 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
13 14 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
14 15 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
15 16 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
16 17 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
17 18 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
18 19 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
19 20 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
20 21 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
21 22 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
22 23 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
23 24 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
24 25 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
25 26 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
26 27 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
27 28 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
28 29 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
29 30 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
30 31 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
31 32 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
32 33 175.0 4,500,000 1.0 787,500,000 157,500,000 500,000  
33 34 175.0 4,500,000 1.2 945,000,000 189,000,000 500,000 2 MT
TỔNG (33 LÔ) 5775.0     26,302,500,000 5,260,500,000    

        Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

 

 1. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

  3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và Sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Trả giá theo lô đất.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 05/06/2023 và ngày 06/06/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ 08h00 phút ngày 29/05/2023 đến 16h30 phút ngày 13/06/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 13/06/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 13/06/2023 đến 11 giờ 30 phút ngày 15/06/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15/06/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 16/06/2023 (Thứ Sáu).
 • Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Tượng Sơn huyện Nông Cống.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

Bài viết liên quan