Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các xã: Xuân Phúc, Xuân Du và Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các xã: Xuân Phúc, Xuân Du và Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Như Thanh, địa chỉ: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– 17 lô đất thuộc Khu đất đấu giá tại các thôn 04, 05, 09 xã Xuân Du; thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm; thôn Phúc Minh, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

– Tổng diện tích đấu giá (17 lô): 2.104,7 m2

– Hiện trạng: Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản theo quy hoạch được duyệt.

– Tài sản gắn liền với đất: Không.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 4.914.570.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm mười bốn triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:

STT đất

số

 Diện tích

(m²)

 

Giá khởi  điểm

 (đồng/m2)

 

Giá trị QSD đất khởi điểm để đấu giá (đồng/lô đất) Tiền đặt trước

 để đấu giá

 (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)
MB06-MB2015 thôn 04, xã Xuân Du
01 Lô:01 114,2 2.500.000 285.500.000 57.100.000 200.000
02 Lô:02 113,6 2.500.000 284.000.000 56.800.000 200.000
03 Lô:03 113,1 2.500.000 282.750.000 56.550.000 200.000
04 Lô:04 112,6 2.500.000 281.500.000 56.300.000 200.000
Tổng 453,5 1.133.750.000 226.750.000
MB01-MB2020 thôn 05, xã Xuân Du
05 Lô:11 126,4 2.600.000 328.640.000 65.728.000 200.000
06 Lô:12 125,9 2.600.000 327.340.000 65.468.000 200.000
Tổng 252,3   655.980.000 131.196.000  
MB01-MB2017 thôn 09, xã Xuân Du
07 Lô:06 154,5 2.700.000 417.150.000 83.430.000 200.000
08 Lô:07 154,6 2.700.000 417.420.000 83.484.000 200.000
09 Lô:17 158,1 2.700.000 426.870.000 85.374.000 200.000
Tổng 467,2   1.261.440.000 252.288.000
MB01-MB2018 thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm
10 14 133,2 2.000.000 266.400.000 53.280.000 200.000
11 15 132,5 2.000.000 265.000.000 53.000.000 200.000
12 16 131,8 2.000.000 263.600.000 52.720.000 200.000
13 20 97,3 2.000.000 194.600.000 38.920.000 100.000
14 23 96,2 2.000.000 192.400.000 38.480.000 100.000
15 24 95,7 2.000.000 191.400.000 38.280.000 100.000
Tổng 686,7   1.373.400.000 274.680.000
MBQH thôn Phúc Minh số MB01-MBQH 2020, xã Xuân Phúc
16 LK03 122,5 2.000.000 245.000.000 49.000.000 200.000
17 LK04 122,5 2.000.000 245.000.000 49.000.000 200.000
Tổng 245   490.000.000 98.000.000  
Tổng cộng 2.104,7   4.914.570.000 982.914.000  

 

  Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn tại các xã (xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch được duyệt).

– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng đất ổn định lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

–  Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 • Cách thức đấu giá: Thực hiện đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với số vòng bỏ phiếu một vòng. Trả giá theo lô đất.

Một hồ sơ tham gia đấu giá chỉ được đăng ký đấu giá một lô đất tương ứng với tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và số tiền đặt trước, khách hàng đăng ký lô đất tham gia đấu giá vào phiếu trả giá ngay tại cuộc đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 24/7/2023 và ngày 25/7/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND tại các xã: Xuân Phúc, Xuân Du và Mậu Lâm, huyện Như Thanh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

– Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ:

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa: Từ 08h00 phút ngày 17/7/2023 đến 16h30 phút ngày 01/8/2023. 

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Mậu Lâm: Từ 08h00 phút ngày 17/7/2023 đến 16h30 phút ngày 01/8/2023. 

+ Tại UBND xã Xuân Du, xã Xuân Phúc: Từ 08h00 phút ngày 17/7/2023 đến 11h30 phút ngày 01/8/2023.

* Chốt nộp hồ sơ: – Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa: Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 01/8/2023;

– Tại Ủy ban nhân dân xã Mậu Lâm: Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 01/8/2023;

– Tại UBND xã Xuân Du, xã Xuân Phúc: Từ 08h00 phút đến 11h30 phút ngày 01/8/2023.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 01/8/2023 đến 16h30’ ngày 03/8/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 3531238123999.

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh số 3 Thanh Hoá, địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã……., huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16 giờ 30 phút ngày 03/8/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 04/8/2023 (Thứ Sáu).
 • Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) hoặc sổ hộ khẩu và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

Bài viết liên quan