Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân, gồm 53 lô đất tại Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 Quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân, gồm 53đất tại Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Hà Trung, địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân, gồm 53 lô đất tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, cụ thể như sau:

 

STT Lô số Diện Tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng/lô) Tiền hồ sơ (đồng/bộ) Ghi chú
MB Khu dân cư Đỗi xã Hà Long        
1 Lô 08 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
2 Lô 81 138.00 7,500,000 1,035,000,000 207,000,000 500,000
3 Lô 82 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
4 Lô 83 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
5 Lô 84 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
6 Lô 85 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
7 Lô 86 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
8 Lô 87 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
9 Lô 88 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
10 Lô 89 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
11 Lô 90 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
12 Lô 91 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
13 Lô 92 138.00 7,500,000 1,035,000,000 207,000,000 500,000
14 Lô 93 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
15 Lô 94 130.00 6,250,000 812,500,000 162,500,000 500,000
16 Lô 95 130.00 6,250,000 812,500,000 162,500,000 500,000
17 Lô 96 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
18 Lô 97 138.00 7,500,000 1,035,000,000 207,000,000 500,000
19 Lô 98 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
20 Lô 99 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
21 Lô 100 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
22 Lô 101 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
23 Lô 102 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
24 Lô 103 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
25 Lô 104 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
26 Lô 105 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
27 Lô 106 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
28 Lô 107 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
29 Lô 108 138.00 7,500,000 1,035,000,000 207,000,000 500,000
30 Lô 133 138.00 7,500,000 1,035,000,000 207,000,000 500,000
31 Lô 134 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
32 Lô 135 130.00 6,250,000 812,500,000 162,500,000 500,000
33 Lô 136 130.00 6,250,000 812,500,000 162,500,000 500,000
34 Lô 137 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
35 Lô 138 138.00 7,500,000 1,035,000,000 207,000,000 500,000
36 Lô 139 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
37 Lô 140 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
38 Lô 141 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
39 Lô 142 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
40 Lô 143 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
41 Lô 144 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
42 Lô 145 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
43 Lô 146 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
44 Lô 147 138.00 7,500,000 1,035,000,000 207,000,000 500,000
45 Lô 148 138.00 7,500,000 1,035,000,000 207,000,000 500,000
46 Lô 149 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
47 Lô 150 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
48 Lô 151 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
49 Lô 152 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
50 Lô 153 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
51 Lô 154 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
52 Lô 155 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
53 Lô 156 140.00 6,250,000 875,000,000 175,000,000 500,000
TỔNG (53 lô) 7364.00 47,405,000,000 9,481,000,000

 

Lưu ý: Mức giá khởi điểm trên không bao gồm lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính khác khi sử dụng đất./.

 1. Hình thức, mục đích, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá giao quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành (đơn ghi đủ tên vợ, tên chồng; năm sinh; số CMTND hoặc thẻ CCCD), trường hợp cá nhân đứng tên phải có giấy tờ chứng minh tài sản riêng theo quy định; trong đơn tham gia đấu giá phải có nội dung cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng thời hạn nộp tiền theo quy định;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn).

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ; tiền đặt trước.

Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

– Cách thức đấu giá:

+ Đấu giá theo 01 m2 đất để tính giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Đấu giá bằng hình thức đăng ký lô và bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá 01(một) vòng duy nhất.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 01/08/2023 và ngày 02/08/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND Xã Hà Long, huyện Hà Trung hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

– Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ:

+ Tại Ủy ban nhân dân Xã Hà Long: Từ 08h00 phút đến 16h30 phút từ ngày 24/07/2023 đến ngày 08/08/2023.

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút từ ngày 24/07/2023 đến ngày 08/08/2023.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Từ ngày 08/08/2023 đến 16h30’ ngày 10/08/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ.

+ Số tài khoản: 2233838383.

+ Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa. Địa chỉ: SH01-SH05, đường Phú Châu – Khu đô thị Eurowindow Garden City Thanh Hóa – ngã tư Hồng Hạc, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Agribank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú- Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 16h30’ ngày 10/08/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 11/08/2023 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Tại Hội trường UBND Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự cuộc đấu  giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá (Trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định pháp luật); mang theo phiếu thu tiền đặt trước.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Bài viết liên quan