Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất tại Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng mở rộng sang thôn Lý Đỏ, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Bình Giang, địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Diện tích đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng mở rộng sang thôn Lý Đỏ, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương là: 3.267,91 m2. Cụ thể như sau:

STT Tên lô đất Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2) Giá trị lô đất theo giá khởi điểm (đồng) Tiền mua

hồ sơ

(đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng/lô đất)

1 LK11-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
2 LK16-P 183,05 13.500.000 2.471.175.000 500.000 494.235.000
3 LK17-P 153,81 13.500.000 2.076.435.000 500.000 415.287.000
4 LK25-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
5 LK26-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
6 LK31-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
7 LK32-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
8 LK33-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
9 LK34-P 156,22 13.500.000 2.108.970.000 500.000 421.794.000
10 LK35-P 174,83 13.500.000 2.360.205.000 500.000 472.041.000
11 LK40-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
12 LK42-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
13 LK45-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
14 LK49-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
15 LK53-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
16 LK58-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
17 LK59-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
18 LK63-P 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
19 LK02-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
20 LK09-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
21 LK27-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
22 LK31-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
23 LK32-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
24 LK40-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
25 LK42-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
26 LK83-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
27 LK88-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
28 LK89-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
29 LK90-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
30 LK92-T 100 13.500.000 1.350.000.000 500.000 270.000.000
Tổng 30 lô 3.267,91 44.116.785.000
 1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013; Các đối tượng được tham gia và không được tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

– Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá  và nộp khoản tiền đặt trước theo quy định (Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước và phiếu trả giá tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá).

 1. Hình thức và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

– Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng lô đất.

 1. Thời gian xem tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 15/12/2022 và ngày 16/12/202
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Liên hệ với UBND xã Tân Việt hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú). Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá, phiếu trả giá (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phát phiếu trả giá: Trong thời gian từ 08h00 phút từ ngày 08/12/2022 đến đến 17h00 phút ngày 20/12/2022.
 • Thời gian chốt thu/nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 phút đến 17h00 phút ngày 20/12/2022.
 • Địa điểm: Tại UBND xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Lưu ý:

         – Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu (Chỉ những khách hàng đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian quy định mới được nộp phiếu trả giá).

         – Giá trả của người tham gia đấu giá trong phiếu trả giá phải được làm tròn số đến hàng trăm nghìn đồng (Theo quy định tại khoản 2 điều 6 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương).

       Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất số LK11-P là 13.500.000 đồng thì giá trả của người tham gia đấu giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng, cụ thể là 13.600.000 đồng, 13.700.000 đồng…..14.000.000 đồng,…..Nếu giá trả của người tham gia đấu giá không phải là làm tròn số đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá của người tham gia đấu giá không hợp lệ.

 1. Hồ sơ của người tham gia đấu giá đầy đủ cần nộp:
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ tên.
 • Bản sao chứng thực hợp lệ/bản photo (có xuất trình bản chính để đối chiếu) các tài liệu sau:

+ 03 Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn).

+ 03 Sổ hộ khẩu.

 • Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền mua hồ sơ (Yêu cầu có bản chính để đối chiếu tại nơi thu hồ sơ)
 • Bản sao chứng từ xác nhận đã nộp khoản tiền đặt trước.
 • Phiếu trả giá (có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú) sau khi đã điền đầy đủ thông tin được bỏ vào phong bì nhỏ, dán kín và có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.
 • Văn bản uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Từ ngày 20/12/2022 đến 17h00 phút ngày 22/12/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

       + Số tài khoản: 110600409666.

       + Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN Nam Thăng Long – PGD Tố Hữu.

        + Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD), nộp tiền đặt trước lô đất……..(tên các lô đất đấu giá) tại xã Tân Việt, huyện Bình Giang.

      Ví dụ: Nội dung nộp tiền đặt trước của khách hàng sẽ ghi như sau: “Nguyễn Văn A (1234567) nộp tiền đặt trước lô đất số LK11-P, LK16-P, LK17-P tại xã Tân Việt, huyện Bình Giang.

Lưu ý:

 • Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VietinBank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17h00 phút ngày 22/12/2022.
 • Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau ngày 20/12/2022 (sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ và phiếu trả giá), khách hàng vui lòng chụp ảnh chứng từ xác nhận đã nộp khoản tiền đặt trước (Ủy nhiệm chi/Giấy nộp tiền/Màn hình điện thoại thể hiện giao dịch thành công,….) và gửi vào Zalo của Công ty theo số điện thoại: 0363.022.775. Nếu khách hàng không sử dụng Zalo vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại trên để được hướng dẫn.
 • Mỗi phiếu trả giá tương ứng với một khoản tiền đặt trước và số phiếu trả giá phải tương ứng với số khoản tiền đặt trước. Trong trường hợp số phiếu trả giá của khách hàng không tương ứng với số tiền đặt trước của khách hàng đó theo Quy chế cuộc đấu giá thì nội dung khách hàng ghi trong chứng từ xác định đã nộp tiền đặt trước là căn cứ để xác định các lô đất khách hàng tham gia đấu giá. Nếu số phiếu trả giá của khách hàng không tương ứng với tổng số tiền đặt trước đã nộp mà khách hàng không ghi rõ ràng, cụ thể tên các lô đất đăng ký tham gia đấu giá vào nội dung nộp tiền đặt trước thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

    Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký tham gia đấu giá 03 lô đất: LK11-P, LK16-P và LK17-P đã nộp hồ sơ và phiếu trả giá đầy đủ. Tuy nhiên khách hàng chỉ nộp khoản tiền đặt trước là 800.000.000 đồng, không đủ để đặt trước cho 03 lô đất mà khách hàng đã đăng ký và khách hàng cũng không ghi tên các lô đất tại phần nội dung trong chứng từ xác định đã nộp tiền đặt trước. Vì vậy khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Cụ thể như sau:

     Khách hàng Nguyễn Văn A đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với 02 lô đất là lô số LK11-P và lô số LK16-P với tổng số tiền đặt trước của 02 lô đất này là 764.235.000 đồng. Còn thừa 35.765.000 đồng nhưng không đủ để đặt trước cho lô số LK17-P, vì vậy khách hàng Nguyễn Văn A không đủ điều kiện để tham gia đấu giá lô đất số LK17-P.

 

 

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá):
 • Thời gian: Vào hồi 09h00 phút ngày 23/12/2022 (Thứ Sáu).
 • Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

    Lưu ý:

    – Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá) tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào cuộc đấu giá.

    – Khi đến tham dự buổi công bố giá khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá và nộp lại bản sao Chứng từ xác nhận đã nộp khoản tiền đặt trước tại thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

    – Tại buổi công bố giá nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.  

    – Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và đến tham gia buổi công bố giá phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

    Mọi thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, số ĐT: 0363 022 775.

 

Bài viết liên quan