Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trụ sở làm việc (cũ) của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trụ sở làm việc (cũ) của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn, với các nội dung như sau:

 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Đơn vị có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn.

Đơn vị được giao xử lý việc đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 9h00’ ngày 29/03/2024 (Thứ sáu) tại Nhà văn hóa tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
 2. Thông tin chung về tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

 – Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trụ sở làm

việc (cũ) của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn, cụ thể:

– Tổng diện tích đất: 623 m2 (đất ở đô thị).

TT Nội dung Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền hs (đồng/bộ) Tiền đặt trước

(đồng)

Ghi chú
1 Giá trị Tài sản trên đất tại trụ sở làm việc cũ của Phòng GD&ĐT huyện Mai Sơn 793.031.000  

500.000

  3.800.000.000  
2 Giá trị quyền sử dụng đất 18.207.265.000
  Tổng cộng 19.000.296.000

 

* Lưu ý:

– Giá khởi điểm của tài sản không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

– Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi; Tiền hồ sơ không được hoàn trả lại;

– Đối với 01 thửa đất, một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá (Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất khác nhau).

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

– Nơi có tài sản: Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

 1. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016) trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá và phải có đủ năng lực hành vi dân sự; đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước, tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và phải chấp nhận giá khởi điểm theo quy định.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua, nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc, hồ sơ đầy đủ khi nộp gồm có:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản có đóng dấu đỏ của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc;

(2) Bản pho tô Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá;

(3) Bản pho tô (có bản chính đối chiếu) Chứng từ chuyển tiền đặt trước (trong thời hạn nộp tiền đặt trước);

(4) Nộp 02 bản sao y hoặc bản photocopy (mang bản chính để đối chiếu) CMND/Căn cước.

* Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nếu thiếu một trong những giấy tờ trên sẽ không hợp lệ và mỗi loại giấy tờ chỉ được ghi bằng 01 loại mực, không được ghi bằng mực đỏ và tẩy xóa, trường hợp viết sai phải mua bộ hồ sơ khác;

– Người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin, ghi rõ thửa/lô đất, khu đất và các thông tin có liên quan bên trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá và bìa ngoài túi hồ sơ; hồ sơ tham gia đấu giá đã nộp coi như cam kết thông tin kê khai trong hồ sơ là đúng sự thật; các giấy tờ do người tham gia cung cấp có giá trị pháp lý và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Hồ sơ tham gia đấu giá được coi là đủ điều kiện khi người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định;

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không đến tham gia cuộc đấu giá thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và nộp 01 bản sao CMND của người được ủy quyền;

– Người có đủ điều kiện tham gia đấu giá không được nhận uỷ quyền của cá nhân, hộ gia đình khác khi tham gia đấu giá cùng một thửa đất đấu giá.

 1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Trình tự đấu giá: Thực hiện theo quy định Điều 42 Luật Đấu giá tài sản 2016.

– Bước giá: 20.000.000 đồng/vòng.

 1. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa:

Người tham gia đấu giá liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Sơn La để được xếp lịch hẹn đi xem thực địa từ ngày 13/03/2024 đến 17h00’ ngày 20/03/2024 (trong giờ hành chính). Đề nghị người tham gia đấu giá liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Sơn La để được xem giấy tờ, thông tin về tài sản.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

Từ 08h00 phút ngày 13/03/2024 đến 17h00 phút ngày 26/03/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc.

 • Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá (Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc) qua 02 hình thức:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc.

+ Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc. Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Lưu ý: Gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc  trước thời điểm 17h00’ngày 26/03/2024. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau thời hạn này, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

Tham khảo thông tin tại: 

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/.

+ Trang thông tin điện tử Sở Tài chính: https://sotaichinh.sonla.gov.vn.

+ Trang thông tin của Công ty: https://daugiaanphu.com.vn/.

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/03/2024 đến 17h00’ ngày 28/03/2024, khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú cụ thể:

+ Tên tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú”

+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ đối với trụ sở làm việc (cũ) của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17h00’ ngày 28/03/2024.

 • Người tham gia đấu giá nhiều thửa đất thì phải nộp số tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đã đăng ký và có thể nộp tiền đặt trước một lần (trong một giấy nộp tiền) nhưng phải ghi rõ thông tin các thửa đất đăng ký tham gia.
 • Việc chứng minh Người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước được thực hiện như sau: Người tham gia đấu giá nộp Giấy nộp tiền hoặc chụp lại giao dịch cho Công ty bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi vào gmail: daugiahopdanhanphu@gmail.com, Zalo (nếu có kết bạn).
 • Trong tất cả các trường hợp tiền đặt trước không tính tiền lãi. Phí chuyển trả tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chi trả.

Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, Công ty sẽ thông báo tới người đủ điều kiện tham gia đấu giá qua một trong các hình thức: Email hoặc điện thoại khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá.

Kính mời cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú Chi nhánh Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

Điện thoại liên hệ: 0824.413.789.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La./.

Bài viết liên quan