Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (diện tích mỏ 5,8 ha)

Thực hiện Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác
khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn,
diện tích mỏ 5,8 ha.

 1. Tên, địa chỉ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 2. Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.
 3. Thời gian, địa điểm, hình thức, phương thức, bước giá tổ chức cuộc đấu giá

3.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (điểm c khoản 1 Điều 40 Luật Đấu giá tài sản năm 2016).

3.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên (điểm a khoản 2 Điều 40 Luật Đấu giá tài sản năm 2016).

3.3. Bước giá đấu giá: 0,05%

 1. Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá

Quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (diện tích mỏ 5,8 ha), chi tiết cụ thể như sau:

 1. Thông tin về mỏ đấu giá:
  • Vị trí, ranh giới mỏ:
 1. a) Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn nằm cách trung tâm huyện Triệu Sơn khoảng 12km về phía Tây Bắc.
 2. b) Diện tích mỏ: 5,8 ha.
 3. c) Tài nguyên dự báo: 611.000 m3 đất làm vật liệu san lấp;
 4. d) Khu vưc mỏ chưa đươc thăm dò; chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân
  nào để hoạt động khoáng sản.

1.2. Nguồn gốc, hiện trạng đất mỏ:

 1. a) Khu đất có nguồn gốc là đất rừng sản xuất do UBND xã Thọ Cường
  quản lý, hiện trạng đang trồng keo, bạch đàn.
 2. b) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm giải phóng mặt bằng khu vực mỏ và hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định của pháp luật; trong trường hợp không thực hiện được việc thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các chủ đất, không hoàn thiện được hồ sơ thuê đất theo quy định thì bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và không được nhận lại tiền đặt cọc.

1.3. Về Quy hoạch sử dụng đất: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Triệu Sơn đươc UBND
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2023,
khu vực mỏ được quy hoạch là đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS) và
có trong danh mục các công trình, dự án thưc hiện trong năm 2023.

1.4. Dự toán đề án thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp là:

375.111.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm mười một
nghìn đồng).

 1. Giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước, dự toán thăm dò khoáng sản

5.1. Giá khởi điểm là : R = 3%. (Ba phần trăm)

5.2. Giá khởi điểm để xác định tiền đặt trước là: 1.043.000.000
đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu đồng)

5.2. Tiền bán hồ sơ: 8.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Tám triệu đồng trên một hồ sơ).

5.3. Tổng số tiền đặt trước: 208.555.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh tám triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

 1. Đối tượng, điều kiên, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật có nhu cầu tham gia đấu giá và phải có đủ năng lực hành vi dân sự; đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước, tuân thủ các quy định của cuộc đấu giá.

6.2. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 3 Điều 8, Điều 9 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.

6.3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP);

Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản (theo quy định tại Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010);

Có vốn chủ sở hữu (theo quy định tại Điều 9 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 và điểm c khoản 2 Điều 40 của Luật Khoáng sản) ít nhất bằng 187.555.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm đồng);

Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

Lưu ý:  Một tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng 01 Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

6.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản in bìa, đóng quyển, đóng dấu giáp lai; mỗi 01 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp 01 quyển hồ sơ, mỗi 01 quyển hồ sơ gồm các giấy tờ theo quy định trong Quy chế cuộc đấu giá.

6.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá liên hệ mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa; Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Thời gian, địa điểm: Tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xét duyệt hồ sơ tham gia buổi công bố giá

7.1. Tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 24/11/2023 đến ngày 25/12/2023 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa, trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản.

7.2. Thời gian giải đáp thắc mắc khách hàng mua hồ sơ: Từ 08 giờ đến 11 giờ ngày 25/11/2023, tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

7.3. Xem tài sản đấu giá (khảo sát thực địa): Liên tục ít nhất 02 ngày, từ ngày 13/12/2023 đến ngày 14/12/2023, công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá khảo sát thực địa. Tại địa điểm mỏ xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

7.4. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/11/2023 đến ngày 25/12/2023 (trong giờ hành chính trừ thứ 7, CN). Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

7.5. Xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá: Vào hồi 08h00 ngày 26/12/2023. Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

7.6. Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 7h30’ đến 16h30’ ngày 27/12/2023 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa.

 1. Nộp tiền đặt trước

Trong 03 ngày, trước ngày mở cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản từ ngày 25/12/2023 đến 16h30’ ngày 27/12/2023, Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.  Số tài khoản: 3531238123999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Phần nội dung chuyển tiền ghi rõ: “(Tên tổ chức, người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,8 ha)

 1. Tổ chức buổi công bố giá: Vào hồi 08h00′ ngày 28/12/2023 (Thứ Năm Tại tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ hành chính:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Điện thoại liên hệ: 0917368080-0942738991.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ 02376.256.168.

Bài viết liên quan