Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Thông báo đấu giá: Tài sản là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất/tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 13, tờ bản đồ số 16, diện tích 155m2 đất ở, có địa chỉ tại số 100, đường Chi Lăng, khu Tân Mỹ I, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Bài viết liên quan