Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QSD ĐẤT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Phố Bá Liễu, khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Dương.

  1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Số 232A, đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

  1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 4.362m2 đất ở được chia thành 43 lô tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới số 2 thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
  2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá : Từ 8 giờ ngày 10/6/2024 đến 11 giờ ngày 26/6/2024 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới số 2 thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

  1. Giá khởi điểm và các khoản phải nộp của tài sản đấu giá:

 

STT  Số hiệu
lô đất
 D.tích
(m2)
Giá khởi điểm

 đồng/m2

Tiền hồ sơ
(đ/h.sơ)
Tiền đặt
trước (đ/lô đất)
1 01 120 7.500.000  500.000  180.000.000
2 02 100 7.500.000  500.000  150.000.000
3 03 100 7.500.000  500.000  150.000.000
4 05 100 7.500.000  500.000  150.000.000
5 06 100 7.500.000  500.000  150.000.000
6 07 100 7.500.000  500.000  150.000.000
7 08 100 7.500.000  500.000  150.000.000
8 09 100 7.500.000  500.000  150.000.000
9 10 100 7.500.000  500.000  150.000.000
10 11 100 7.500.000  500.000  150.000.000
11 12 100 7.500.000  500.000  150.000.000
12 13 100 7.500.000  500.000  150.000.000
13 14 100 7.500.000  500.000  150.000.000
14 15 100 7.500.000  500.000  150.000.000
15 16 124 7.500.000  500.000  186.000.000
16 18 118 7.500.000  500.000  177.000.000
17 19 100 7.500.000  500.000  150.000.000
18 20 100 7.500.000  500.000  150.000.000
19 21 100 7.500.000  500.000  150.000.000
20 23 100 7.500.000  500.000  150.000.000
21 24 100 7.500.000  500.000  150.000.000
22 25 100 7.500.000  500.000  150.000.000
23 28 100 7.500.000  500.000  150.000.000
24 29 100 7.500.000  500.000  150.000.000
25 30 100 7.500.000  500.000  150.000.000
26 31 100 7.500.000  500.000  150.000.000
27 32 100 7.500.000  500.000  150.000.000
28 34 100 7.500.000  500.000  150.000.000
 

29

 

35

 

100

7.500.000  

500.000

 150.000.000
30 36 100 7.500.000  500.000  150.000.000
31 37 100 7.500.000  500.000  150.000.000
32 38 100 7.500.000  500.000  150.000.000
33 39 100 7.500.000  500.000  150.000.000
34 40 100 7.500.000  500.000  150.000.000
35 41 100 7.500.000  500.000  150.000.000
36 42 100 7.500.000  500.000  150.000.000
37 43 100 7.500.000  500.000  150.000.000
38 44 100 7.500.000  500.000  150.000.000
39 46 100 7.500.000  500.000  150.000.000
40 47 100 7.500.000  500.000  150.000.000
41 49 100 7.500.000  500.000  150.000.000
42 52 100 7.500.000  500.000  150.000.000
43 53 100 7.500.000  500.000  150.000.000
Tổng cộng 4.362

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7h30 ngày 26/6/2024 đến 16 giờ ngày 27/6/2024   

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 33.1112.9999 của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú  tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank ). (không tính lãi)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký , tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

– Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8 giờ ngày 10/6/2024 đến 11 giờ ngày 26/6/2024 (trong giờ hành chính)

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 10/6/2024 đến 16 giờ ngày 26/6/2024 (trong giờ hành chính)

– Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá: từ 8 giờ ngày 25/6/2024 đến 16 giờ ngày 26/6/2024. (trong giờ hành chính);

– Địa điểm: tại UBND xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, có nhu cầu sử dụng làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ ngày 29/6/2024 tại hội trường UBND xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
  2. 8. Phương thức, hình thức đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, và trả cho 01m2 cho từng lô đất (trả giá tròn đến trăm ngàn đồng). Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hải Dương; Địa chỉ:  Phố Bá Liễu, khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Dương. Điện thoại 0914.339901.

Bài viết liên quan