Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QSD ĐẤT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Phố Bá Liễu, khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Dương.

  1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách – Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

  1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 1.360 m2 đất ở được chia thành 15 lô tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư số 02 thôn La A, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá : từ ngày 06/6/2024 đến 16 giờ ngày 19/6/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư số 02 thôn La A, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

  1. Giá khởi điểm và các khoản phải nộp của tài sản đấu giá:
STT  Số hiệu
lô đất
 D.tích
(m2)
 Giá khởi điểm (đồng/m2) Tiền hồ sơ

(đồng/h.sơ )

Tiền đặt trước

(đồng/lô đất)

1 L34 90.0 11.000.000        500.000        198.000.000
2 L51  

90.0

11.000.000        500.000        198.000.000
3 L52  

90.0

11.000.000        500.000        198.000.000
4 L53  

90.0

11.000.000        500.000        198.000.000
5 L54  

90.0

11.000.000        500.000        198.000.000
6 L55  

90.0

11.000.000        500.000        198.000.000
7 L63  

90.0

11.000.000        500.000        198.000.000
8 L65  

90.0

11.000.000        500.000        198.000.000
9 L66  

90.0

11.000.000        500.000        198.000.000
10 L67  

90.0

 

11.000.000

       500.000        198.000.000
11 L68  

90.0

 

11.000.000

       500.000        198.000.000
12 L69  

90.0

 

11.000.000

       500.000        198.000.000
13 L70  

90.0

 

11.000.000

       500.000        198.000.000
14 L71  

90.0

 

11.000.000

       500.000        198.000.000
15 L75  

100.0

 

11.000.000

       500.000        220.000.000
     Tổng cộng 1.360.0      

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7h30 ngày 19/6/2024 đến 16 giờ ngày 20/6/2024

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 33.1112.9999 của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú  tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank ). (không tính lãi)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký , tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

– Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 06/6/2024 đến 11 giờ ngày 19/6/2024 (trong giờ hành chính)

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 08 giờ ngày 06/6/2024 đến 16 giờ ngày 19/6/2024 (trong giờ hành chính).

– Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá: từ 8 giờ ngày 18/6/2024 đến 16 giờ ngày 19/6/2024. (trong giờ hành chính);

– Địa điểm: tại UBND thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, có nhu cầu sử dụng làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Từ 08 giờ ngày 22/6/2024 tại hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
  2. 8. Phương thức, hình thức đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, và trả cho 01m2 cho từng lô đất (trả giá tròn đến trăm ngàn đồng). Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hải Dương; Địa chỉ:  Phố Bá Liễu, khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Dương. Điện thoại 0914.339901.

Bài viết liên quan