Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất để cho thuê đất 20 vị trí sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì giao UBND xã Vĩnh Quỳnh. Địa chỉ: xã Vĩnh Quỳnh  huyện Thanh Trì, Hà Nội.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, phí mua hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước của các khu đất đấu giá:

       – Tài sản đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất 20 vị trí sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

– Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, phí mua hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước của các khu đất đấu giá:

 

Vị trí Diện tích (m²) Giá khởi điểm (đồng/m²/năm) Giá khởi điểm
(đồng/5 năm)
Tiền đặt trước (20%) Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ) Ghi chú
1) Khu Đông Gùn thuộc thửa đất số 16(2), tờ bản đồ số TĐ-14 17.198 2.000 171.980.000 34.396.000 100.000  
2) Khu Đông Gùn thuộc thửa đất số 16(3), tờ bản đồ số TĐ-14 10.770 2.000 107.700.000 21.540.000 100.000  
3) Khu Đông Gùn thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số TĐ-13 4.236 2.000 42.360.000 8.472.000 100.000  
4) Khu Bờ sông Ích Vịnh thuộc thửa đất số từ 272; 274-277; 280-284, tờ bản đồ số 69 951 2.000 9.510.000 1.902.000 100.000  
5) Khu Ao Đại La thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 07 46.592 2.000 465.920.000 93.184.000 200.000  
6) Khu Xứ đồng Giáp Đại La thuộc thửa đất số 52, tờ bản đồ số 75 5.400 2.000 54.000.000 10.800.000 100.000 Đất công ích
7) Khu Ao Cầu Gỗ thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 61 9.525 2.000 95.250.000 19.050.000 100.000 Đất công ích
8) Khu Ao ngõ quán thuộc thửa đất số 54, tờ bản đồ số 45 2.112 2.000 21.120.000 4.224.000 100.000 Đất công ích
9) Khu Ao cuối ngõ sau thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 30 4.680 2.000 46.800.000 9.360.000 100.000 Đất công ích
10) Khu Ao cuối ngõ sau, thuộc thửa đất số 70(1), tờ bản đồ số 30 1.980 2.000 19.800.000 3.960.000 100.000 Đất công ích
11) Khu Đồng Trầu thuộc thừa đất sô 133, tờ bản đồ số 77 4.021 2.000 40.210.000 8.042.000 100.000 Đất công ích
12) Khu Đồng Trầu thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 77 4.021 2.000 40.210.000 8.042.000 100.000 Đất công ích
13) Khu Đồng Gùn thuộc thửa đất số 16(1), tờ bản đồ số TĐ-14 2.634 2.000 26.340.000 5.268.000 100.000  
14) Khu Binh Hạ III thuộc thửa đất số 61(1), tờ bản đồ số TĐ-13 1.504 2.000 15.040.000 3.008.000 100.000  
15) Khu Ụ pháo Ga Đa thuộc thửa đất số 52, tờ bản đồ số 77 3.562 2.000 35.620.000 7.124.000 100.000  
16) Khu Gò Sươn dưới thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số TĐ-15 1.187 2.000 11.870.000 2.374.000 100.000  
17) Khu xứ đồng Trung đồng I thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số TĐ-03 4.401 2.000 44.010.000 8.802.000 100.000  
18) Khu xứ đồng Trung đồng I thuộc thửa đất số 335, tờ bản đồ số TĐ-04 2.398 2.000 23.980.000 4.796.000 100.000  
19) Khu Xứ đồng Bạc thuộc 19hửa đất số 927,928; tờ bản đồ số 67 9.521 2.000 95.210.000 19.042.000 100.000 Đất công ích
20) Khu Sép đồng Tó thuộc thửa đất số 21(1), tờ bản đồ số TĐ-06 1.357 2.000 13.570.000 2.714.000 100.000 Đất công ích
Tổng 20 vị trí 138.050   1.380.500.000      

 

Bước giá: 100 đồng/m² (Bằng chữ: Một trăm đồng trên một mét vuông).

  1. Hình thức sử dụng đất và thời hạn cho thuê đất:

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Quỳnh (nơi có đất cho thuê) từ đủ 18 tuổi trở lên, không vi phạm Quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương, có đủ năng lực hành vi dân sự, có khả năng tài chính, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện sản xuất nông nghiệp, không thuộc đối tượng tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Trong cùng 01 (một) khu đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá khu đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí khu đất đăng ký tham gia đấu giá.

  1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cách thức đấu giá: đấu 01 vòng duy nhất, tất cả những người tham gia đấu giá đã đăng ký đấu giá đủ điều kiện sẽ cùng tham gia trả giá 01 lần. Trả giá theo 1m2 đất.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (Trong giờ hành chính):

– Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 27/02/2023 và ngày 28/02/2023.

– Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ (trong giờ hành chính):

Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 18/02/2022 đến 17h00 phút ngày 03/03/2023.

Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quỳnh.

  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Cụ thể: Ngày 01/03, 02/03 và đến 17h00 phút ngày 03/03/2023.

– Tiền đặt trước được nộp bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian quy định vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 110600409666, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN Nam Thăng Long.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản cho thuê quyền sử dụng đất ….(số lượng) khu đất tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì”.

       Lưu ý:

       – Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị trên 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) thì người đăng ký tham gia đấu giá phải chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

       – Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VietinBank tính đến 17h00 phút ngày 03/03/2023.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 06/03/2023 (Thứ Hai).

– Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Vĩnh Quỳnh (Địa chỉ: xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

  Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự cuộc đấu giá khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá và Chứng từ xác nhận đã nộp khoản tiền đặt trước (bản chính) để đối chiếu.

– Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

    Mọi thông tin liên hệ:

– Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3 – Toà nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0363.022.775.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quỳnh, địa chỉ: xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bài viết liên quan