Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CN THANH HOÁ

 

Số: 149/2023/TB-ĐGNAP-CNTH

V/v: Đấu giá tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân, địa chỉ: khu phố Lam Sơn, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

– Tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân.

Giấy tờ pháp lý của tài sản: Các Quyết định vi phạm hành chính của Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân, gồm: 03 Quyết định: Số 01/QĐ-XPHC ngày 21/9/2022; Số 02/QĐ-XPHC ngày 11/10/2022; Số 01/QĐ-XPHC ngày 30/3/2023; Được phê duyệt tại Quyết định số 162/QĐ-CCKL ngày 08/6/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản; Quyết định số 32/QĐ-KLTX ngày 26/5/2023 của Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản là là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân.

– Chủng loại tài sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tài sản:

+ Giá khởi điểm và chi tiết chủng loại tài sản: Giá khởi điểm: 5.454.875 đồng (Năm triệu, bốn trăm năm mươi tư nghìn, tám trăm bảy mươi lăm đồng), trong đó:

  • Gỗ tròn ràng ràng, khối lượng: 1,155m3, giá khởi điểm: 472.625 đồng
  • Gỗ xẻ ba bét, khối lượng: 1,85m3, giá khởi điểm: 3.302.250 đồng;
  • Bìa kháo (sâu mọt) khối lượng: 800kg, giá khởi điểm: 680.000 đồng.

(Có phụ lục bảng kê chi tiết giá trị tài sản kèm theo Thông báo)

+ Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng trên bộ hồ sơ).

+ Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

Lưu ý: Mức giá trên là mức giá tối thiểu, không bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các loại phí, thuế khác theo quy định.

Mọi chi phí liên quan đến việc đi xem tài sản, bàn giao, tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, phí công chứng… (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

2. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động đúng theo quy định của pháp luật có đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá Tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên, giá trả cho cả lô tài sản đấu giá.

– Số vòng đấu giá: Nhiều vòng (tối đa 05 vòng).

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính).

– Thời gian: Ngày 21/06/2023 và ngày 22/06/2023.

– Địa điểm: Tại Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân, địa chỉ: khu phố Lam Sơn, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

(Người có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính).

– Thời gian: Từ ngày 20/06/2023 đến 17h00 phút ngày 26/06/2023.

– Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp, đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá.

Lưu ý: Khi đi mua hồ sơ, khách hàng phải xuất trình CMND/CCCD; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy giới thiệu của tổ chức (trường hợp người đi mua hồ sơ không phải là đại diện của Tổ chức) để xác định chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

6. Thời gian, phương thức nộp khoản tiền đặt trước:

– Thời gian: Từ ngày 26/06/2023 đến 17h00 phút ngày 27/06/2023 (Báo có ngân hàng tính đến 17h00’ ngày 27/06/2023).

– Phương thức nộp khoản tiền đặt trước: Được nộp bằng hình thức nộp tiền mặt tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trong thời gian quy định, theo chỉ dẫn:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

+ Số tài khoản: 2233838383

+ Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa

+ Địa chỉ: SH01-SH05, đường Phú Châu – Khu đô thị Eurowindow Garden City Thanh Hóa – ngã tư Hồng Hạc, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Nội dung: “Họ và tên + Số CCCD của người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An tính đến 17h00 phút ngày 27/06/2023.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian: Hồi 14 giờ 00 phút, ngày 28/06/2023 (Thứ Tư).

– Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá (hoặc Người được uỷ quyền) cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào cuộc đấu giá;

– Khi đến tham dự cuộc đấu giá Người tham gia đấu giá phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá;

– Tại cuộc đấu giá nếu Người tham gia đấu giá (hoặc Người được uỷ quyền) vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ:

Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

 

 

Nơi nhận:

– Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân;                                                                            

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CN THANH HOÁ

 

Bài viết liên quan