Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh dầu khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh dầu khối 3,phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Trung tâm Tài nguyên và Môi Trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà HH2 Bắc Hà, số 15, phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 2. Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá là Trung tâm Tài nguyên và Môi Trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 120, Đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 3. Thông tin tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và nơi có tài sản đấu giá.
  • Thông tin tài sản đấu giá.

Bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Tinh dầu, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn như sau:

 1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá:
 2. a) Loại đất đấu giá: Đất ở tại đô thị.
 3. b) Vị trí khu đất: Khu đất Tinh Dầu, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 30-2021 tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 07/6/2021, được UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận; có các vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp phố Tinh Dầu 2;

+ Phía Nam giáp Ngõ 5B Tinh dầu;

+ Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Tây giáp phố Tinh Dầu 1.

 1. c) Diện tích khu đất đấu giá để xây dựng nhà ở liền kề là 2.258,2 m2.
 2. d) Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất chưa có hạ tầng kỹ thuật.

đ) Tài sản trên đất gồm: Nhà 2 tầng trung tâm thương mại; nhà thường trực Trung tâm thương mại; nhà làm việc cấp IV; nhà kho số 02; nhà bếp, vệ sinh, sân kho; tường rào, cống thoát nước nhà 02 tầng; tường rào, cổng phụ; nhà văn phòng kho.

 1. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng để hình thành khu dân cư mới có hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại; kêu gọi và huy động nguồn vốn làm tăng giá trị khu đất, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở, góp phần vào chương trình phát triển nhà ở của thành phố Lạng Sơn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.
 2. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá toàn bộ khu đất theo quy hoạch được phê duyệt.
 3. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất do tổ chức trúng đấu giá xây dựng được sử dụng ổn định lâu dài.
 4. Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất
 5. Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn: khu đất quy hoạch là đất ở tại đô thị.
 6. Quy hoạch chi tiết xây dựng: Theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh, thì khu đất thực hiện dự án có một phần diện tích thuộc lô đất ở liền kề, ký hiệu LK-01, LK-02, LK-03; một phần là đất cây xanh cảnh quan ký hiệu lô CXCQ; một phần diện tích là hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông và đường ngõ xóm.
 7. Khu đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngàu 10/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá QSDĐ khu đất Tinh dầu khối 3 phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn.
  • Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 35.784.652.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn), trong đó:

– Giá trị quyền sử dụng đất: 34.552.718.000 đồng.

– Giá trị tài sản gắn liền với đất: 1.231.934.000 đồng.

* Lưu ý:

– Tổng giá khởi điểm để bán đấu giá bao gồm Tài sản trên đất và Quyền sử dụng đất;

– Mức giá trên là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

3.3. Tiền đặt trước: 7.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ một trăm triệu đồng);

3.4. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ (Bằng chữ: Một triệu đồng trên bộ hồ sơ);

3.5. Bước giá: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng);

 1. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

4.1 Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

 1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế (được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, có chức năng kinh doanh bất động sản) thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có khả năng về tài chính.
 2. Điều kiện được tham gia đấu giá: Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai. Thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đất đai. Ngoài ra, tổ chức còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của người tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

– Có phương án thiết kế sơ bộ về đầu tư dự án theo quy hoạch của tỉnh, trong đó xác định sơ lược tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư: vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư, vốn huy động…

– Có đủ năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

– Có năng lực tài chính minh bạch thể hiện trong báo cáo tài chính được kiểm toán và có lãi (ít nhất 03 năm) để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư. Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án (khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

– Có cam kết của tổ chức tín dụng về việc cho vay để nộp tiền sử dụng đất và thực hiện đầu tư dự án. Số tiền cam kết cho vay ít nhất phải bằng tổng mức đầu tư của dự án trừ đi số vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư được nêu trong Báo cáo tài chính được kiểm toán.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

– Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đúng quy hoạch, đúng thiết kế, đúng tiến độ khi trúng đấu giá.

– Đảm bảo đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương pháp đầu tư theo quy định của Pháp luật.

– Mỗi tổ chức chỉ được cử một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai đơn vị trở lên cùng thuộc một Tổng Công ty thì chỉ một đơn vị được tham gia đấu giá. Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp có một bên góp vốn liên doanh thì chỉ một đơn vị được tham gia đấu giá.

– Cam kết tự bỏ chi phí phá dỡ, di chuyển tài sản gắn liền trên khu đất đảm bảo theo quy định của pháp luật; đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt. Trước khi phá dỡ công trình phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy định như: lập phương án phá dỡ, đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng cảnh quan môi trường và công trình lân cận,… theo quy định Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

4.2 Cách thức tham gia đấu giá:

Các đối tượng đáp ứng quy định về điều kiện tham gia đấu giá, có nhu cầu tham gia đấu giá nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú phát hành cùng các tài liệu quy định, trong đó có cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của người tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

* Lưu ý:

– Một tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; một tổng công ty chỉ được 01 công ty thành viên tham gia đấu giá; Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham giá đấu giá.

Trường hợp Nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá, nhưng không tham gia đấu giá được thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và nộp 01 bản sao CCCD của người được ủy quyền.

 1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, mở và công bố kết quả công khai.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 23/03/2023 và ngày 24/03/2023.

Địa điểm: Tại khu đất Tinh dầu khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.  (Khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn hoặc Trung tâm Tài nguyên Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn).

Lưu ý: Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo mời tham gia đấu giá đến hết thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính):

– Thời gian: Trong các ngày, từ ngày 14/03/2023 đến 17h00 phút ngày 27/03/2023.

– Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 262, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lưu ý: Khi mua hồ sơ, khách hàng cần xuất trình và nộp lại các loại giấy tờ sau:

+ Bản sao Giấy chứng nhận giấy Đăng ký kinh doanh/ Đăng ký doanh nghiệp (Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản).

        + Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư tham gia đấu giá (đối với trường hợp người mua hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của đơn vị tham gia đấu giá.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Trong các ngày 27/03, ngày 28/03 và đến 17h00 phút ngày 29/03/2023.

Nhà đầu tư nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú;

+ Số tài khoản: 370001065556666;

+ Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) – Chi nhánh Lạng Sơn.

+ Nội dung: “Tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá…,nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Tài sản trên đất và QSD khu đất Tinh dầu khối 3, phường Vĩnh Trại”.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17h00 phút ngày 29/03/2023.

 1. Xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá:

– Thời gian: Vào 14 giờ 00 phút ngày 29/3/2023.

Địa điểm: Tại Trung tâm Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 30/03/2023 (Thứ Năm).

– Địa điểm: Nhà Văn Hoá khối 5, địa chỉ: Số 2 Đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lưu ý:

– Nếu có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, Tổ chức đấu giá sẽ thông báo công khai cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá được biết và Niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm Tài nguyên Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

– Nhà đầu tư tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu, trường hợp được ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

 • Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, số điện thoại: 510.2408.
 • Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 262 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn,, số điện thoại: 855.666.

(3) Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại: 02053.890.989

Bài viết liên quan