Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc công khai thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại các khu quy hoạch dân trên địa bàn thành phố Sơn La, với các nội dung như sau:

  1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La.

– Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La. Địa chỉ: Số 89, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

– Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc. Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

  1. Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 27 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La với tổng diện tích là: 2.371,8 m2, tổng giá khởi điểm 27 thửa đất: 15.112.638.000 đồng (Mười lăm tỷ một trăm mười hai triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Thông tin chi tiết như sau:

STT Thửa đất Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/thửa)
Tiền đặt trước
(đồng/thửa)
Tiền mua
hồ sơ
(đồng/hs/thửa)
Ghi chú
I Khu quy hoạch bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai sạt lở, lũ quét Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La  
  Lô A8

(đường 7,5m)

1.230,2 6.766.100.000      

 

 

 

 

Đường 7,5 m

 

 

 

 

 

 

 

Đường 7,5m

 

 

 

1 Thửa số 1

(thửa góc)

97,4 535.700.000 107.140.000 500.000
2 Thửa số 02 84,0 462.000.000 92.400.000 200.000
3 Thửa số 03 84,0 462.000.000 92.400.000 200.000
4 Thửa số 05 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
5 Thửa số 06 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
6 Thửa số 07 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
7 Thửa số 08 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
8 Thửa số 09 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
9 Thửa số 10 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
10 Thửa số 11 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
11 Thửa số 12 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
12 Thửa số 13 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
13 Thửa số 14 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
14 Thửa số 15 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
15 Thửa số 16 80,4 442.200.000 88.440.000 200.000
  Lô A3

(đường 11,5m)

999,1 5.495.050.000      
16 Thửa số 05 105,7 581.350.000 116.270.000 500.000  

 

 

 

 

 

Đường 11,5m

17 Thửa số 06 97,3 535.150.000 107.030.000 500.000
18 Thửa số 07  97,6 536.800.000 107.360.000 500.000
19 Thửa số 08  98,1 539.550.000 107.910.000 500.000
20 Thửa số 09 98,7 542.850.000 108.570.000 500.000
21 Thửa số 10 99,0 544.500.000 108.900.000 500.000
22 Thửa số 11 99,2 545.600.000 109.120.000 500.000
23 Thửa số 13 100,9 554.950.000 110.990.000 500.000
24 Thửa số 14  101,2 556.600.000 111.320.000 500.000
25 Thửa số 15 101,4 557.700.000 111.540.000 500.000
II Thửa đất xen kẹp tại phường Quyết Tâm  
1 Thửa đất dôi dư sau khi thực hiện dự án đường Chu Văn An nhánh II (đoạn từ ngã ba đường Trần Đăng Ninh rẽ vào đường Chu Văn An nhánh II) 58,6       1.054.800.000                            210.960.000 500.000  
2 Thửa đất xen kẹp (trước đây là đường đi lên sân tập trường TH-THCS Quyết Tâm) mặt đường Trần Đăng Ninh thuộc tổ 8, phường Quyết Tâm 83,9       1.796.688.000                            359.337.000 500.000  
Tổng cộng 2.371,8  15.112.638.000    

 

Lưu ý:

– Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

– Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi; Tiền hồ sơ không được hoàn trả lại;

– Đối với 01 thửa đất, một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá (Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất khác nhau).

  1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

– Hiện trạng đất: Đất trống, không có tài sản trên đất.

– Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

– Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

– Nơi có tài sản: Phường Quyết Tâm, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

  1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính Phủ);

– Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc đối tượng tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND thành phố Sơn La phê duyệt và không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định

  1. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

– Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá, trả giá nhiều vòng theo từng thửa đất.

– Cách thức trả giá: Đồng/thửa.

– Bước giá:

+ 10.000.000 đồng/vòng đối với các thửa đất có giá khởi điểm dưới 1.000.0000.000 đồng

+ 20.000.000 đồng/vòng đối các thửa đất có giá khởi điểm trên 1.000.0000.000 đồng

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

– Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.

– Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản từ ngày 13/03/2024 đến ngày 25/03/2024 (trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Thời gian: Từ 8h00’ ngày 13/03/2024 đến 17h00’ ngày 25/03/2024.

Địa điểm bán hồ sơ:

+ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La, địa chỉ: Số 89, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

 – Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Tham khảo thông tin tại: 

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;

+ Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Sơn La: https://thanhpho.sonla.gov.vn/;

+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.

Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc qua 02 hình thức:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Tại Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La trước 17h00’ ngày 25/03/2024. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ ngày 25/03/2024, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

  1. 8. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 25/03/2024 đến 17h00’ ngày 27/03/2024. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Tây Bắc theo chỉ dẫn sau:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thửa đất số…... tại khu….…..thành phố Sơn La.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 27/03/2024.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

Thời gian: Vào hồi 8h00’ ngày 28/03/2024 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường Chi cục Thuế khu vực thành phố Sơn La – Mường La. Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Mọi thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú Chi nhánh Tây Bắc. Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 0824.413.789 – 0917.368.080.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La, địa chỉ: Số 89, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 02123.900.998 – 0384.761.968.

Bài viết liên quan