Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Ao ông Thà, thôn Nghĩa Lập, xã Châu Can; Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực (LK-04 và LK-05); Thùng Nhèm, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Bài viết liên quan