Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng 05 thửa đất Nhà nước thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai tại Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 05 thửa đất Nhà nước thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai tại Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, với các nội dung như sau:

 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ. Địa chỉ: Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ. Địa chỉ: Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 1. Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 05 thửa đất Nhà nước thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai tại Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ.

Vị trí:

+ Thửa số 16, 27, 29 thuộc bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

+ Thửa số 09, 15 thuộc tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Thông tin chi tiết như sau:

STT Số thửa Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất (đồng) Tài sản trên đất (đồng) Tổng giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (đồng) Tiền đặt trước (đồng/thửa) Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/thửa)
1 9 200,0 1.225.400.000 392.392.000 1.617.792.000 200.000.000 500.000
2 15 228,0 1.425.000.000 224.745.000 1.649.745.000 200.000.000 500.000
3 16 248,0 1.113.024.000 439.502.000 1.552.526.000 200.000.000 500.000
4 27 245,0 1.099.560.000 299.361.000 1.398.921.000 200.000.000 500.000
5 29 264,0 1.184.832.000 264.675.000 1.449.507.000 200.000.000 500.000
TỔNG 1.185,0 6.047.816.000 1.620.675.000 7.668.491.000    

Lưu ý: Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:
 • Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.
 • Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
 1. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và quy định này.

Đối với 01 thửa đất: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá đối với một thửa đất.;

 • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá theo đúng quy định.

Lưu Ý: Khách hàng tham gia đấu giá thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

 1. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 • Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất đăng ký, giá trả theo từng thửa đất.
 1. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa:
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem xét thực địa khu đất.
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú để được xếp lịch hẹn đi xem thực địa trong 02 ngày liên tiếp là ngày 07/11 và ngày 08/11/2022 (giờ hành chính).
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ ngày 28/10/2022 đến 17h00 phút ngày 11/11/2022.
 • Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.
 • Tham khảo thông tin tại:

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;

+ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Vân Hồ: https://vanho.sonla.gov.vn//;

+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.

 • Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ trước 17h00’ngày 11/11/2022. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ngày 11/11/2022, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

 1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước:

– Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 8h00 phút ngày 09/11 đến 17h00 phút ngày 11/11/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 09/11 đến 17h00 phút 11/11/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Số tài khoản: 110600409666.

+ Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN Nam Thăng Long – PGD Tố Hữu.

+ Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thửa đất số…. tại huyện Vân Hồ”.

 • Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VietinBank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 11/11/2022.
 1. Thời gian xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: Ngày 12/11/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

 

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 14/11/2022 (Thứ Hai).

Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Vân Hồ, địa chỉ: Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La.

    Mọi thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3 – Toà nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0363 022.775.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ, địa chỉ: Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 02123.666.386.

Nơi nhận:                                                                            

– UBND huyện Vân Hồ;

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ;

– UBND xã Vân Hồ;

– Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

– Báo in/báo hình;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

  NHẤT AN PHÚ

 

Bài viết liên quan